Υποτροφίες σε φοιτητές Ιατρικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Σας γνωρίζουμε ότι το «Ίδρυμα Υποτροφιών για την Εκπαίδευση Χριστίνας
και Ιωάννη Ανάγνος» θα απονείμει μέχρι τις 10/12/2009 δύο υποτροφίες σε
ισάριθμους φοιτητές ιατρικής του πρώτου έτους.
Η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης θα λήξει στις 4/12/2009. Το
ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέλθει σε 8.500 δολάρια ΗΠΑ περίπου ετησίως.
Οι ανωτέρω υποτροφίες θα απονεμηθούν σε φοιτητές που κατάγονται από
το Νομό Ευρυτανίας αλλιώς από τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας και
Φωκίδας.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.