συμμετοχή των μελισσοκόμων στις δράσεις «αντικατάστασης κυψελών

Λαμία, 19-10-2009
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για
τη συμμετοχή των μελισσοκόμων στις δράσεις «αντικατάστασης κυψελών,
βαρροϊκής ακαρίασης και τεχνικής στήριξης των μελισσοκόμων» στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και
εμπορίας μελιού έτους 2008-2010».
Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι, προκειμένου να ενταχθούν στις
παραπάνω δράσεις για το έτος 2009, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις
20-11-2009, στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας (Ηλία
Αφεντάκη 52, 34100 Χαλκίδα), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
από τον ενδιαφερόμενο (να αναγράφεται οπωσδήποτε κινητό
τηλέφωνο).
2) Φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελλισσοκομικού βιβλιαρίου με τη
σελίδα της τελευταίας θεώρησης (να μην έχουν περάσει 2 χρόνια).
3) Φωτοαντίγραφο του Ε1 της φορολογικής δήλωσης (2009), όπου θα
φαίνεται η δήλωση των μελισσοσμηνών και να συμπεριλαμβάνεται
και ο πίνακας υπολογισμού του γεωργικού εισοδήματος, εάν
υπάρχει.
4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα ζητούμενα
ανάλογα με το πρόγραμμα που συμμετέχουν.
Δικαιούχοι ένταξης στις παραπάνω δύο πρώτες δράσεις είναι οι
μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων, ενώ στο πρόγραμμα
τεχνικής στήριξης για το 2010 δικαιούχοι είναι μόνο οι κατά το κύριο
επάγγελμα αγρότες, δηλαδή, όσοι δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα πάνω
από το 50% του συνολικού ατομικού εισοδήματός τους. Η αίτηση για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ξεχωριστή και πρέπει να συμπεριληφθούν
εκ νέου τα δικαιολογητικά.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται για
λεπτομέρειες στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Ελ. Βενιζέλου 1, Λαμία
και στο τηλ. 22313-53178 και 22313-53159 ή στο Κέντρο Μελισσοκομίας
Στερεάς Ελλάδας στη Χαλκίδα, στο τηλ. 22210-20507.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.