Στο διαδίκτυο η ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Σε διαβούλευση από το απόγευμα, στη Βουλή έως τις 15 Νοεμβρίου

Το απόγευμα ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο προστασίας των νοικοκυριών από την υπερχρέωση. Το νομοσχέδιο, το οποίο περιγράφει τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων καταναλωτών, θα αναρτηθεί στις 8 μ.μ. στην ιστοσελίδα www.opengov.gr/ypoan.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, αν τα περιουσιακά στοιχεία και τα προσδοκώμενα εισοδήματα του οφειλέτη καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων το Ειρηνοδικείο προχωρά σε ρύθμιση οφειλών, προβλέποντας περίοδο χάριτος που δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία. Αν δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις καθώς είναι ανεπαρκή τα περιουσιακά στοιχεία ή τα εισοδήματα του οφειλέτη, το δικαστήριο ορίζει μηνιαία καταβολή κυμαινόμενου ποσού από τον οφειλέτη για χρονικό διάστημα από 3 εως 5 έτη.

Μέχρι τη λήξη της περιόδου, πρέπει να έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον 10% της αρχικής οφειλής, ενώ μετά απαλάσσεται από τα χρέη του. Περιλαμβάνει ρύθμιση για προστασία από εκποίηση, ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη κατοικία.

Όσον αφορά στον “Τειρεσία”, σημειώνεται ότι ο χρόνος τήρησης των δεδομένων που αφορούν στη ρύθμιση των χρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα τριών ετών από τη λήξη της ρύθμισης ή των πέντε ετών από την κήρυξη της απαλλαγής από τα χρέη.

Η υπουργός οικονομίας, Λούκα Κατσέλη ζητά την ” υποβολή συγκεκριμένων παρατηρήσεων και σχολίων από πολίτες, επιστημονικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, προκειμένου να αντληθούν χρήσιμες προτάσεις και να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή αποδοχή της κοινωνίας, για ένα τόσο σημαντικό κοινωνικοοικονομικό ζήτημα”. Η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης θα κρατήσει μέχρι την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ώστε η πρόταση νοόμου να κατατεθεί στη Βουλή έως τις 15 Νοεμβρίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.