Ανοιχτός μόνο με λιακάδα ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών

assets_LARGE_t_420_270851_type11495

Αναρτήθηκε από iteanet

Μετά την αυτοψία που διενεργήθηκε από στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και ειδικούς επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών, με σκοπό την εκτίμηση των τοπικών συνθηκών και του βαθμού επικινδυνότητας από καταπτώσεις βράχων στο πρανές ανάντη του αρχαιολογικού χώρου, αποφασίστηκαν τα εξής:…

Το τμήμα που αποκλείστηκε πρόσφατα λόγω της κατάπτωσης βράχων σε κοντινή απόσταση αποδίδεται στους επισκέπτες με εξαίρεση τις ημέρες ισχυρών βροχοπτώσεων και για διάστημα δύο (2) επιπλέον ημερών μετά το πέρας αυτών και τις περιόδους ισχυρών θερμοκρασιακών μεταβολών, όπως η περίοδος τήξης του χιονιού και των πάγων κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της άνοιξης. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι επισκέπτες θα μπορούν να φτάνουν μέχρι την είσοδο του αρχαίου θεάτρου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου επεξεργάζονται προτάσεις για ολοκληρωμένα μέτρα προστασίας του χώρου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.