ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

kam_v_img_07 (3/12/2009 7:42:59 μμ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007- 2013 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, 04/12/2009 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 09:00-09:30 Προσέλευση – εγγραφή 09:30-10:00 10:00-10:20 Χαιρετισμοί επισήμων Έναρξη εργασιών από την κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 10:20-10:45 Διάλειμμα ΕΝΟΤΗΤΑ 1α ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑλΠ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10:45-11:00 Οι προκλήσεις της Αναθεώρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και η διαδικασία έγκρισης μέχρι το 2012 Παρέμβαση κας C. MONTESI, Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διεύθυνση MARE D 11:00-11:15 Ειδικές απόψεις της αναθεώρησης σε σχέση με τη Μεσόγειο Παρέμβαση κ. F. LAMPLMAIR, εκπροσώπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής 11:15-11:30 Αειφόρος ανάπτυξη Παράκτιων Περιοχών Παρέμβαση κ. Σ. ΣΑΜΑΡΑ, εκπροσώπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής 11:30-12:00 Ερωτήσεις ΕΝΟΤΗΤΑ 1β 12:00-12:15 Αναμόρφωση ΚΑλΠ και σχέση με την παράκτια αλιεία Παρέμβαση κ. Δ. ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΥ, εκπροσώπου Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας (ΣΑΕ) 12:15-12:30 Πράσινη Βίβλος – επαναπροσδιορισμός της ασκούμενης αλιευτικής πολιτικής Παρέμβαση κ. Δ. ΤΑΟΥΛΤΖΗ, εκπροσώπου Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας (ΠΕΠΜΑ) 12:30-12:45 Η ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας σε νησιωτικές παραμεθόριες περιοχές Παρέμβαση κ. Γ. ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗ, εκπροσώπου Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕΣΑΣΕ) 12:45-13:00 Η προσέγγιση της ΠΑΣΕΓΕΣ επί του νέου κύκλου αναθεώρησης της ΚΑλΠ Παρέμβαση κα Μαρία Παπαδοπούλου εκπρόσωπος ΠΑΣΕΓΕΣ 13:00-13:15 Δυνατότητες για την διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στις ελληνικές θάλασσες Παρέμβαση κ. Α. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ, εκπροσώπου Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) 13:15-13:45 Ερωτήσεις-συζήτηση 13:45-14:45 Γεύμα ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 14:45-15:00 Αναθεώρηση της ΚΑΠ και Υδατοκαλλιέργεια Παρέμβαση κ. J.C. CUEFF, εκπροσώπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής 15:00-15:15 Οικοδομώντας ένα βιώσιμο μέλλον για την ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια – απαραίτητες παρεμβάσεις για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο Παρέμβαση κ. Α. ΜΠΕΛΛΕ, εκπροσώπου Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) 15:15-15:30 Η εμπορικότητα και η διάθεση των αλιευμάτων Παρέμβαση κ. Χ. ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΥ, εκπροσώπου Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων (ΠΑΣΕΚΤ) 15:30-16:00 Ερωτήσεις-συζήτηση ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑλΠ 16:00-16:15 Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 – Πράσινη Βίβλος Παρέμβαση κ. Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, εκπροσώπου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 16:15-16:30 Τα προβλήματα και οι προοπτικές του Μαλιακού Κόλπου Παρέμβαση κ. Δ. ΡΙΖΟΥ, εκπροσώπου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας 16:30-17:30 Συζήτηση – Συμπεράσματα Λήξη ημερίδας 19:30 Αναχώρηση για δείπνο.

Από:Σταρ Κεντρικής Ελλάδας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.