Η κατανομή πλούτου στην ΕΕ

   Το 2007, το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα ανήλθε στο 92,8% του μέσου κοινοτικού, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, επτά ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

    Στην ΕΕ των 27 κρατών μελών το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σημειώνεται στο Σεβεροτζαπάντεν της Βουλγαρίας (26% του κοινοτικού), ενώ το υψηλότερο στο κέντρο του Λονδίνου (334% του κοινοτικού).

    Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το 2007, οι περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 75% του κοινοτικού είναι η Δυτική Ελλάδα (59,7% του κοινοτικού ΑΕΠ), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (62,1%), το Βόρειο Αιγαίο (66,6%), η Θεσσαλία (68,2%), η Ήπειρος (68,3%), η Κεντρική Μακεδονία (72,4%) και τα Νησιά του Ιονίου (73,9%).

    Επίσης, στην Ελλάδα το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σημειώνεται στην Αττική (128,1% του κοινοτικού). Ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο (96,2%), η Στερεά Ελλάδα (83,9%), η Κρήτη (83,7%), η Δυτική Μακεδονία (75,8%) και η Πελοπόννησος (75,7%).

    Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την ΕΕ των 27 χωρών μελών, οι είκοσι περιφέρειες με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονται στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Σύμφωνα με τη Eurostat, κάτω από το 75% του κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονται συνολικά 66 ευρωπαϊκές περιφέρειες.

    Τέλος, οι περιφέρειες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ είναι το κέντρο του Λονδίνου (334% του κοινοτικού), το Λουξεμβούργο (275%), οι Βρυξέλλες (221%) και το Αμβούργο (192%). Πέμπτη στην κατάταξη έρχεται η Πράγα και είναι η μοναδική περιοχή της κεντρικής Ευρώπης που περιλαμβάνεται στις πρώτες 20 θέσεις.

    Στο Κεντρικό Λονδίνο, την πιο πλούσια περιοχή, το κατά κεφαλήν προϊόν είναι 334% πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ και φτάνει τα 49.100 ευρώ το χρόνο, ενώ στην πιο φτωχή περιοχή της Βουλγαρίας είναι 6.400 ευρώ.
Από:ana.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.