ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ (ECO-DRIVING) Ένας νέος τρόπος οδήγησης και νοοτροπίας

Οι αρχές του ECO-DRIVING είναι ήδη γνωστές και διαδεδομένες στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και η εκπαίδευση των οδηγών βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας, λόγω της εκτεταμένης εφαρμογής της και των προσαρμογών που έχει υποστεί ανάλογα με τις ανάγκες που καλύπτει.

Τα οφέλη του ECO-DRIVING έχουν αποδειχθεί μέσα από την αξιολόγηση των περιπτώσεων εφαρμογής του σε πραγματικές συνθήκες:

• 10-15%μικρότερη κατανάλωση καύσιμου και εκπομπών CΟ2

• Μεγάλη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων CΟ,ΗC, ΝΟχ κλπ.

• 10-25% λιγότερα ατυχήματα, βελτίωση οδικής ασφάλειας

• σημαντική μείωση της ηχορύπανσης

• μείωση κόστους για καύσιμα, συντήρηση και ασφάλιση του οχήματος

• αύξηση της άνεσης μεταφοράς για τον οδηγό και τους επιβάτες

• αύξηση βαθμού εμπιστοσύνης προς τα δημόσια μέσα μεταφοράς

• μείωση του άγχους κατά την οδήγηση

• ίσος χρόνος ταξιδιού σε σύγκριση με τον συνήθη τρόπο οδήγησης

Σε γενικές γραμμές, οι “χρυσοί κανόνες”που μπορούν να εφαρμόσουν οι οδηγοί ώστε να επιτύχουν τα παραπάνω οφέλη του ECO-DRIVING είναι:

• Οδήγηση με υψηλή σχέση μετάδοσης στις χαμηλές στροφές του κινητήρα (1000-2500 rpm)

• Πρόβλεψη απαιτούμενης επιτάχυνσης-επιβράδυνσης ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας, την κλίση του δρόμου, τους σηματοδότες κλπ.

• Γρήγορη επιτάχυνση του οχήματος διατηρώντας χαμηλό αριθμό στροφών (έως 3000 rpm)

• Γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων προς τις υψηλές σχέσεις και καθυστέρηση των αλλαγών προς τις μικρές σχέσεις μετάδοσης.

• Αποφυγή άσκοπων επιβραδύνσεων (φρεναρισμάτων) ή αλλαγή ταχυτήτων

• Αποφυγή των μικρών σύντομων διαδρομών με το αυτοκίνητο

• Σβήσιμο του κινητήρα σε σύντομες στάσεις σε σηματοδότες ή για άλλο λόγο

• Σωστή και τακτική συντήρηση του οχήματος και ιδιαιτέρως των ελαστικών, αποφυγή της μεταφοράς περιττών φορτίων και χρήσης σχαρών οροφής, αποφυγή άσκοπου ανοίγματος των παραθύρων και τοποθέτηση αεροτομών, ορθολογική χρήση του κλιματισμού κλπ.

(πηγη: “http://www.odomel.gr/docs/odomel/eco-driving.pdf “)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.