Στρογγυλοκάθισε

Για τους ενοχλητικούς επισκέπτες, για εκείνους που έρχονται σε ακατάλληλη ώρα και αργούν να φύγουν, λέμε τη φράση ότι : « στρογγυλοκάθισε ». Η έκφραση αυτή βγαίνει από τους Ανατολικούς σοφράδες, που ήταν χαμηλά και στρογγυλά τραπεζάκια. Έπρεπε δε να είναι στρογγυλά τα τραπεζάκια αυτά, γιατί αυτοί που θα τρώγανε, κάθονταν γύρω-γύρω κι έτσι η απόστασή τους από τη λεκάνη με το φαγητό, που ήταν στη μέση του σοφρά, ήταν ίδια σε όλους. Στρογγυλοκάθισε , λοιπόν, ο επισκέπτης, στην αρχή σήμαινε ότι κάθισε γύρω από το στρογγυλό σοφρά και επειδή ό σοφράς είχε του κόσμου τα φαγητά, συμφέρον του ήταν να « στρογγυλοκαθίσει » και ν’ αργήσει την αναχώρησή του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.