ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ολοκληρώθηκε η Προμήθεια και Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών του Δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου της Νομαρχίας Φωκίδας

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας μας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η Προμήθεια και Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Νομαρχίας Φωκίδας, έργο που βρίσκεται πλέον σε πιλοτική λειτουργία.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν, εγκαταστάθηκαν τέσσερις (4) μετεωρολογικοί σταθμοί και τέσσερις (4) πινακίδες (οθόνες ) μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) σε αντίστοιχα σημεία του οδικού δικτύου του Νομού μας που ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα καιρικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο. Τα σημεία που είναι εγκατεστημένοι οι μετεωρολογικοί σταθμοί (Μ.Σ.) είναι τα παρακάτω:

1. Οδικός άξονας Άμφισσας – Λαμίας : θέση 51ο χιλιόμετρο

2. 25ο χιλιόμετρο οδικού άξονα Ιτέας – Δεσφίνας – Όρια Νομού (περιοχή Μεσόκαμπος – Κόμβος προς Αντίκυρα).

3. 20ο χιλιόμετρο οδικού άξονα Άμφισσας – Λιδωρικίου (μετά τη Βουνιχώρα).

4. Οδικός άξονας 51ο χιλιόμετρο Καλοσκοπή – Μαυρολιθάρι : περιοχή Βρύζες.

Τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), οι οποίες ενημερώνονται με προειδοποιητικά εναλλασσόμενα μηνύματα (Variable Messages) που προέρχονται από την επεξεργασία των μετεωρολογικών σημείων τα οποία αποστέλλουν οι αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι στους μετεωρολογικούς σταθμούς (θερμοκρασία, υγρασία, κατακρημνίσεις, πάγος, χιόνι κ.λ.π.) είναι τα παρακάτω :

1. Άμφισσα – Λαμία : Αμέσως μετά την έξοδο της Άμφισσας προς Λαμία (μετά το ΚΤΕΟ).

2. Λαμία – Άμφισσα : Στον κόμβο της Γραβιάς προς Άμφισσα.

3. Άμφισσα – Λιδωρίκι : Στην αρχή του οδικού άξονα Άμφισσας – Λιδωρικίου, στην έξοδο της Άμφισσας (εργατικές κατοικίες ).

4. Ιτέα – Δεσφίνα : Έξοδος Ιτέας προς Δεσφίνα (κάμπινγκ Αη Γιάννης ).

Τέλος, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα άνωθεν σημεία και τα μηνύματα που εμφανίζονται στις πινακίδες VMS, μπαίνοντας στην Ιστοσελίδα http://www.nafokidas.gr, όπου μεταξύ των άλλων μπορείτε να δείτε μετρήσεις των σταθμών, εικόνα από τέσσερις (4 ) WEB κάμερες που είναι εγκατεστημένες στους μετεωρολογικούς σταθμούς κ.λ.π..

Η μελέτη της Προμήθειας και Εγκατάστασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Νομαρχίας Φωκίδας είχε προϋπολογισμό 42.245,00 € , ενώ η υλοποίηση (εγκατάσταση ) του έργου 557.634,00 €.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 20%. Ανάδοχος ήταν η Κοινοπραξία Εταιρειών « Επιστημονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ – Αλγόριθμος Monitor Electronics».

Σχετικό Link: http://www.nafokidas.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.