Συναντήσεις με Περιβαλλοντικές Οργανώσεις της Ειδικής Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

10 Απρ 2010

Σειρά συναντήσεων πραγματοποίησε η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, Τετάρτη 7 Απριλίου, με πολυμελή αντιπροσωπεία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων που την επισκέφθηκαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η διατύπωση προτάσεων για την επίλυση κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και τα προβλήματα του Μαλιακού, των Μεταλλείων της Οίτης και των Λατομείων της Γκιώνας […]

Αρχικά η Ειδική Γραμματέας, κα Καραβασίλη, συναντήθηκε με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κα Διώτη, που συνοδευόταν από Περιβαλλοντικές Οργανώσεις της Χαλκιδική, της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας. Τέθηκαν ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος, σχετικά με ελλείψεις και “κενά” στο νομοθετικό πλαίσιο που “ευνοούν” την αυθαιρεσία και επισημάνθηκε η ανάγκη επικαιροποίησης των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ΑΠΕ, καθώς και του Μεταλλευτικού Κώδικα, προκειμένου να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση και να εγγυώνται μια ουσιαστική ανάπτυξη.
Τονίστηκαν ιδιαίτερα τα σοβαρά προβλήματα αδειοδότησης, κυρίως βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων, οι ελλείψεις των ΜΠΕ και των ΑΕΠΟ καθώς και η ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στη λήψη των αποφάσεων.

Ειδικότερα έγινε εκτενής αναφορά στην επιτακτική ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της οριοθέτησης των υδατορεμάτων, στα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας και Οίτης, και από τα λατομεία της Γκιώνας, καθώς και στα περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βοιωτία από τη σύγκρουση μεταξύ των κατευθύνσεων χωροταξικών σχεδίων και πραγματικής κατάστασης (προβλήματα ΒΙΠΕ Θίσβης, καύση απορριμμάτων, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, ρύπανση Ασωπού, κ.λπ.) και η Φθιώτιδα με κορυφαίο ζήτημα τη ρύπανση του Μαλιακού κόλπου.

Αμέσως μετά η Ειδική Γραμματέας συναντήθηκε με το Δήμαρχο Θίσβης και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις της ευρύτερης περιοχής, όπου τέθηκαν τα ειδικότερα ζητήματα ρύπανσης του Κορινθιακού κόλπου και τα προβλήματα ρύπανσης στα Αντίκυρα από τη λειτουργία του Αλουμίνιο της Ελλάδας και τον θερμηλεκτρικό σταθμό συμπαραγωγής, καθώς και στη Θίσβη με τη λειτουργία του ΒΙΠΕ Θίσβης.

Στη συνέχεια η Ειδική Γραμματέας δέχτηκε την επίσκεψη της κίνησης “Ενεργοί Πολίτες” της Χαλκιδικής, όπου αναπτύχθηκαν ζητήματα που προκύπτουν από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στο Στρατώνι και τη Στρατονίκη, καθώς και οι φόβοι των πολιτών από μια ενδεχόμενη επέκταση των εκμεταλλεύσεων και στις Σκουριές (κοινότητα Παναγιάς) με αποτέλεσμα της επέκταση της ρύπανσης των υπόγειων νερών και κυρίως του υδροφορέα από όπου υδρεύονται τα γύρω χωριά, όπως και της εκτεταμένης υποβάθμισης και ρύπανσης του κόλπου της Ιερισσού και της παράκτιας ζώνης που δέχεται το “ξέπλυμα” των αποθέσεων και όχι μόνο.

Οι “Ενεργοί Πολίτες” παρουσίασαν σειρά τεκμηριωμένων εγγράφων, φωτογραφιών, καθώς και αποτελέσματα αναλύσεων του νερού από γεωτρήσεις, πηγάδια, κλπ. που καταδεικνύουν την πλήρη υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τις τρεις αυτές συνεδριάσεις αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος, σχετικά με τα υφιστάμενα προβλήματα και τις προθέσεις του ΥΠΕΚΑ να θέσει ξεκάθαρους κανόνες λειτουργίας του συστήματος αδειοδότησης και περιβαλλοντικών ελέγχων, αλλά και γενικότερα των αναγκαίων χωροταξικών και διαρθρωτικών αλλαγών, κατατέθηκαν σημαντικές προτάσεις και εξετάστηκαν από κοινού οι δυνατότητες αντιμετώπισης των πιο κρίσιμων προβλημάτων που επισημάνθηκαν από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν πολυμελείς αντιπροσωπείες των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, καθώς επίσης οι επιστημονικοί συνεργάτες της Ειδικής Γραμματέως, κ.κ. Σταυρούλα Πουλή και Δημήτρης Χατζηδάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, κ. Παναγιώτης Μέρκος και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κ.κ. Σόνια Ελευθεριάδου, Γιώργος Χρονόπουλος και Θεόδωρος Σαρηγιαννίδης.Από:Lamianews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.