Ενας γερουσιαστής μας με το στόμα γελαστό

Ενας γερουσιαστής μας με το στόμα γελαστό,

Σούτσ’ ελεύθερα με λέγει, συχαρίκια σε ζητώ

Πρόβαλα υπέρ του τύπου δεκαπέντε άρθρα νόμου

Και ιδού το σχέδιόν μου:

Ειν’ ελεύθερος ο τύπος φθάνει μόνο να μη θίγει

της αρχής τους υπαλλήλους, τους κριτάς,

τους υπουργούς μας, και των υπουργών τους φίλους.

Είν’ελεύθερος ο τύπος, φθάνει μόνο να μη γράφει!

(Αλεξ. Σούτσος)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.