Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Περίπου 2.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο.

Ταυτόχρονα 270 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται εργατικό ατύχημα, ενώ 160 εκατομμύρια υποφέρουν από επαγγελματικές ασθένειες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1000 εργαζόμενοι μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας-της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία θα έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε 3.5 λεπτά ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του σε χώρους εργασίας και περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι πεθαίνουν από αιτίες σχετιζόμενες με την εργασία σε ετήσια βάση.

Το συνολικό κόστος των ατυχημάτων και ασθενειών ανέρχεται ετησίως στο 4% του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Η ιδέα για τον εορτασμό μιας παγκόσμιας ημέρας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία έχει τις ρίζες της στην ημέρα μνήμης των εργαζομένων, που γιόρταζαν στις 28 Απριλίου κάθε χρόνου οι Αμερικάνοι και Καναδοί εργαζόμενοι στη μνήμη των νεκρών ή τραυματισμένων συναδέλφων τους.

Στη συνέχεια η Διεθνής Συνομοσπονδία των Ελεύθερων Συνδικάτων και η Ομοσπονδία Διεθνών Συνδικάτων μετέτρεψαν την ημέρα αυτή σε μια παγκόσμια γιορτή, διευρύνοντας το περιεχόμενό της έτσι ώστε να συμπεριλάβει την ιδέα της αειφόρου εργασίας.

Αυτή την ημέρα καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) το 2001 ως “Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία”, με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Ωστόσο, η μέρα αυτή γιορτάστηκε για πρώτη φορά με τη σημερινή της μορφή το 2003, όταν η ΔΟΕ τη χρησιμοποίησε για να προωθήσει την ιδέα της δημιουργίας και της διαχείρισης μιας κουλτούρας με θέμα την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Στον εορτασμό της ημέρας αυτής συμμετέχουν 100 και πλέον χώρες ανά τον κόσμο στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Στα πλαίσια του εορτασμού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάδειξης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία, έχει προγραμματίσει την εβδομάδα από Δευτέρα 26 Απριλίου έως και την Κυριακή 02 Μαΐου 2010, τη διενέργεια ελέγχων κατά τους οποίους, παράλληλα με τον έλεγχο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, θα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των εργοδοτών για τις υποχρεώσεις τους και των τεχνικών ασφαλείας, γιατρών εργασίας, των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους για ασφαλείας πρακτικές εργασίας. Επίσης θα γίνεται διανομή σχετικών με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ενημερωτικών εκδόσεων του Υπουργείου.

Από:ana.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.