Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ

Ολοκληρώθηκε η έκδοση του βιβλίου « Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ» του Επίτ.Γεν. Δ/ντού Παιδ. Ακαδημίας Λαμίας και συγχωριανού μας κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΡ. ΠΟΛΙΤΟΥ.

Η Παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από το Δήμο Γραβιάς, σε τόπο και χρόνο που θα αποφασιστεί από το Δήμο.

Την απόφαση αυτή του Δήμου,  θα σας την ανακοινώσουμε έγκαιρα, μόλις ληφθεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.