Υπέγραψαν την σύμβαση του Leader

PDF Εκτύπωση E-mail
Αργύρης Μπλόντζος
Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 19:00

Στα πλαίσια εφαρμογής του άξονα 4 «προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ

) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , η Υπουργός Κατερίνα Μπατζελή και ο Νομάρχης Φωκίδας Νικόλαος Φουσέκης, ως Πρόεδ ρος της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α , συνυπέγραψαν την σύμβαση υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 5.500.000,00 ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού 9.618.500,00 ευρώ. Το τοπικό πρόγραμμα θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε) και η περιοχή εφαρμογής του αφορά τα διοικητικά όρια των Δήμων Άμφισσας , Ιτέας , Γαλαξειδίου , Τολοφώνας , και Δεσφίνας. Η εφαρμογή του τοπικού προγράμματος βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής με σκοπό την οικονομική – κοινωνική αναβάθμισή της , την διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την ανάδειξη των στοιχείων που συνθέτουν την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της. Σημειώνεται ότι στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και στη βάση του σχεδιασμού που είχε γίνει την προηγούμενη προγραμματική περίοδο , στα διοικητικά όρια των υπόλοιπων Δήμων του Νομού Φωκίδας θα εφαρμοστούν τα ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) , έτσι ώστε ολόκληρος ο νομός να καλύπτεται από αναπτυξιακά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Lamiastar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.