Λούφα και… μεταλλαγή

Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

Τη δυνατότητα να επιτρέπει ή να απαγορεύει κάθε κράτος-μέλος την καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στην επικράτειά του πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους «27». Μια πρόταση που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε πολλά κράτη-μέλη. Ηδη αντιδρούν οι οικολογικές οργανώσεις και η Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα  κράτη-μέλη με εμπειρογνώμονες ζητούν καλλιέργεια «μεταλλαγμένων» από την  Κομισιόν. Αν σχηματίσουν πλειοψηφία έχει καλώς. Αν όχι, η υπόθεση πάει  στο Συμβούλιο Υπουργών. Αν εκεί πλειοψηφεί έχει καλώς. Αν όχι,  επιστρέφει στην Κομισιόν, η οποία βάσει της Συνθήκης αποφασίζει μόνη  της. Δηλαδή, «ναι». Τέτοια... δημοκρατική οργάνωση (φωτ. Reuters) Τα κράτη-μέλη με εμπειρογνώμονες ζητούν καλλιέργεια «μεταλλαγμένων» από την Κομισιόν. Αν σχηματίσουν πλειοψηφία έχει καλώς. Αν όχι, η υπόθεση πάει στο Συμβούλιο Υπουργών. Αν εκεί πλειοψηφεί έχει καλώς. Αν όχι, επιστρέφει στην Κομισιόν, η οποία βάσει της Συνθήκης αποφασίζει μόνη της. Δηλαδή, «ναι». Τέτοια… δημοκρατική οργάνωση (φωτ. Reuters) Η διαδικασία που ισχύει σήμερα για την έγκριση καλλιέργειας «μεταλλαγμένων» προϊόντων στην κοινοτική επικράτεια προβλέπει την υποβολή σχετική πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας ασφάλειας τροφίμων. Τη σκυτάλη αναλαμβάνουν εμπειρογνώμονες των κρατών-μελών, οι οποίοι θα πρέπει να σχηματίσουν ειδική πλειοψηφία. Σε περίπτωση έλλειψης σχηματισμού ειδικής πλειοψηφίας, η πρόταση παραπέμπεται στο Συμβούλιο Υπουργών. Εάν δεν σχηματιστεί ειδική πλειοψηφία στην ψηφοφορία των υπουργών των «27», τότε η πρόταση επανέρχεται στην Επιτροπή, η οποία βάσει της Συνθήκης μπορεί πλέον να αποφασίσει μόνη της. Η υποκριτική αυτή διαδικασία παίζεται μέχρι σήμερα στην Ευρώπη των «27».

Και… a la carte

Τώρα, όμως, η Επιτροπή προτείνει την επιλογή a la carte των μεταλλαγμένων. Η πρόταση αυτή, όμως, την οποία προώθησε ο ίδιος ο πρόεδρος Ζοζέ Μπαρόζο, κρύβει πολλούς κινδύνους.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η νέα πρόταση έχει στόχο να προσφέρει στα κράτη που δεν επιθυμούν τα μεταλλαγμένα προϊόντα την ελευθερία να απαγορεύουν ή να περιορίζουν στην επικράτειά τους τις καλλιέργειες των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, έστω κι αν έχουν πάρει το πράσινο φως από την Ε.Ε. Δεν θα χρειάζεται πλέον να ενεργοποιούν τα κράτη-μέλη μια περίπλοκη ευρωπαϊκή διαδικασία εξαίρεσης, που πρέπει να δικαιολογείται με υγειονομικά ή περιβαλλοντικά κριτήρια.

Ως αντάλλαγμα, όμως, η Επιτροπή ζητεί να μην επιτρέπεται, πλέον, σε ένα κράτος-μέλος να μπλοκάρει τις εγκρίσεις καλλιεργειών που ζητούν πολυεθνικές εταιρείες. Ο καθένας θα μπορεί να απαγορεύσει ή να επιτρέψει στην επικράτειά του την καλλιέργεια μεταλλαγμένων, χωρίς να ασχολείται με το τι κάνουν οι άλλοι εταίροι. Πώς, όμως, θα λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς (ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων); Κανείς δεν θα μπορεί να εγγυηθεί σε μία χώρα που θα απαγορεύει την καλλιέργεια μεταλλαγμένων ότι τα προϊόντα αυτά θα παραμείνουν εκτός των συνόρων της. Με άλλα λόγια, θα δημιουργηθεί σύγχυση και οι κίνδυνοι των μεταλλαγμένων θα είναι περισσότεροι από πριν… *

enet.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.