ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΑ,

ΝΤΕΒΕΝΕ ΛΙΛΗ

23/8/2010 13:30:38

Τα καλα του φόρεσε τις τελευταίες ώρες το μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία.Χιλιάδες πιστοί ανηφόρισαν για την ιστορική μονή για να προσκυνήσουν την Θαυματουργή εικόνα και ανάψουν ενα κερί στη χάρη της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.