Δημόσια τοπική εορτή η 23η Απριλίου

Δευτέρα, 20 Σεπτέμβριος 2010 15:05

Κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου θα εορτάζεται και επίσημα ο μαρτυρικός θάνατος και η μάχη της Αλαμάνας, με την επίσημη ονομασία “ΔΙΑΚΕΙΑ”

που στο εξής καθιερώνεται ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου για τη σχετική απόφαση:

<<Σας γνωρίζουμε, ότι, κατόπιν πρωτοβουλίας του Νομάρχη Φθιώτιδας κ. Αθανασίου Χειμάρα, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους στον εορτασμό των «ΔΙΑΚΕΙΩΝ» Δήμους Λαμιέων, Γοργοποτάμου και Υπάτης, εκδόθηκε στις 6 Αυγούστου 2010 το με αριθ.73/2010 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 133, τεύχος Α), με το οποίο καθιερώνεται ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για το Νομό Φθιώτιδας, ο εορτασμός της μάχης της Αλαμάνας και του μαρτυρικού θανάτου του Αθανασίου Διάκου, στις 23 Απριλίου

Οι εκδηλώσεις του εορτασμού θα γίνονται, μετά από κοινή σύσκεψη των εμπλεκόμενων και την κατάθεση των οικείων προγραμμάτων τους.>>

Lamiareport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.