Ποιότητα ακτών κολύμβησης Ιούλιος- Αύγουστος. Πεντακάθαρα τα θαλάσσια νερά της Στερεάς, γιατί τα άλλα νερά που πίνουμε…


»  LamiaNews12:06

Σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και ειδικότερα βάσει των δειγματοληψιών και αναλύσεων της περιόδου Ιούλιος-Αύγουστος 2010, διαπιστώθηκε ότι όλες οι παρακολουθούμενες ακτές στη Στερεά Ελλάδα ήταν κατάλληλες για κολύμβηση, καθώς σε καμία περίπτωση δεν διαπιστώθηκε παραβίαση των επιτακτικών ορίων. Στον απόλυτο αριθμό ήταν και τα ποσοστά συμμόρφωσης με τα ενδεικτικά-επιθυμητά όρια, τα οποία ήταν στο 100%, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Αναλυτικότερα, στην Ελλάδα, ανά περιοχή παρατηρήθηκαν τα εξής […]

Ο πρώτος αριθμός αναφέρεται στην καταλληλότητα για κολύμβηση και ο δεύτερος στη συμμόρφωση με ενδεικτικά-επιθυμητά όρια

Νησιά Ιονίου-Ήπειρος 100% – 100%
Δωδεκάνησα 100% – 99,5%
Κρήτη 100% – 100%
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα 100% – 100%
Πελοπόννησος 100% – 94%
Μακεδονία-Θράκη 100% – 94,4%
Αττική-Κυκλάδες 100% – 96%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.