Έργο 4,5 εκατ.ευρώ για το Αρχαιολογικό μουσείο Θήβας

Πέμπτη, 23 Σεπτέμβριος 2010 14:19

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνας Διαμαντοπούλου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και συγκεκριμένα στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας», ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 59 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ έργο προϋπολογισμού 4,5 εκατ. Ευρώ :

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Προϋπολογισμός ΕΥΡΩ

Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ – ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ 4.500.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.500.000,00

Ως φυσικό αντικείμενο του έργου «Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ» προβλέπονται να υλοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1ο Υποέργο: Επανέκθεση προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων του Μουσείου Θήβας

Περιλαμβάνει:

· Συντηρήσεις προϊστορικών & κλασικών εκθεμάτων: Συντηρήσεις των υπόλοιπων κινητών αρχιτεκτονικών μελών. Συντηρήσεις επιφανειών. Προμήθεια υλικών συντήρησης.

Στερέωση και συντήρηση των διατηρούμενων αρχαίων καταλοίπων στο υπόγειο και στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών.

· Μεταφορές – τοποθετήσεις αρχαιοτήτων: Μεταφορά και τοποθέτηση των αρχαιοτήτων στον εκθεσιακό χώρο. Στερέωση των λίθινων εκθεμάτων στο στέγαστρο. Προμήθεια ειδικών μεταλλικών στηριγμάτων για τη στερέωση των λίθινων εκθεμάτων σε επιφάνεια τοίχου.

· Έρευνα – Τεκμηρίωση – Πληροφόρηση: Αρχαιολογική τεκμηρίωση – συγγραφή εποπτικού υλικού έκθεσης (λεζάντες – επιτοίχια κείμενα – κείμενα οδηγού και φυλλαδίου μουσείου –κείμενα, περιεχόμενο ψηφιακού & οπτικοακουστικού υλικού, κλπ). Φωτογραφική τεκμηρίωση: Αναπαραγωγές αρχειακού υλικού, φωτογραφήσεις, αεροφωτογραφίες. Προμήθεια εξοπλισμού.

· Πληροφοριακό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: Μετάφραση & επιμέλεια έντυπου υλικού. Έκδοση έντυπου υλικού (φυλλάδια, οδηγός μουσείου). Προμήθεια ψηφιακού & οπτικοακουστικού πληροφοριακού υλικού: Σχεδιασμός & παραγωγή οπτικοακουστικών ψηφιακών εκθεμάτων. Προμήθεια οθονών και σχετικού λογισμικού. Σχεδιασμός & παραγωγή ψηφιακών διαδραστικών εκθεμάτων. Προμήθεια συστήματος ακουστικής ξενάγησης.

· Διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων: Βελτιώσεις (συστήματα σκίασης από ύφασμα, roll stop, μεταλλικό δίχτυ κλπ). Χρωματισμοί (ειδικών κατασκευών, επιφανειών).

· Εξοπλισμός εκθεσιακών χώρων: Προμήθεια συμπληρωματικών επίπλων εκθεσιακών χώρων κλπ. Προμήθεια εξοπλισμού για ΑΜΕΑ (αναβατόρια, ανυψωτικά). Προμήθεια βάθρων αγαλμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μεταλλικό σκελετό, κατά περίπτωση, για τις αίθουσες και τον αύλειο χώρο. Προμήθεια πωρόλιθου & ειδικής ρητίνης για την επένδυση των βάθρων. Προμήθεια ειδικών βάσεων αντικειμένων (MDF, plexiglass). Προμήθεια σήμανσης.

· Λοιπές μελέτες: Συμπληρωματικές – υποστηρικτικές μελέτες που αφορούν στη συντήρηση, έκθεση και ανάδειξη – με την κατασκευή στεγάστρου προστασίας και διαδρομών πρόσβασης – των αρχαίων καταλοίπων στο αίθριο του Μουσείου. Θα εκπονηθούν από το επιστημονικό προσωπικό (αρχαιολόγος, αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος) που θα προσληφθεί στα πλαίσια του έργου.

2ο Υποέργο: Επανέκθεση αρχαιοτήτων βυζαντινών & μεταβυζαντινών χρόνων στο Μουσείο της Θήβας

Περιλαμβάνει:

· Συντηρήσεις βυζαντινών & μεταβυζαντινών εκθεμάτων: Συντήρηση των υπόλοιπων 500 κινητών ευρημάτων. Συντηρήσεις επιφανειών. Προμήθεια υλικών συντήρησης.

· Μεταφορές – τοποθετήσεις αρχαιοτήτων: Μεταφορά και τοποθέτηση των αρχαιοτήτων στον εκθεσιακό χώρο, των ογκηρών αντικειμένων και του ψηφιδωτού σε ειδική κατασκευή. Στερέωση των λίθινων βυζαντινών εκθεμάτων στο στέγαστρο.

· Έρευνα – Τεκμηρίωση – Πληροφόρηση: Αρχαιολογική τεκμηρίωση – συγγραφή εποπτικού υλικού έκθεσης (λεζάντες – επιτοίχια κείμενα – κείμενα οδηγού και φυλλαδίου μουσείου –κείμενα, περιεχόμενο ψηφιακού & οπτικοακουστικού υλικού, κλπ). Φωτογραφική τεκμηρίωση: Αναπαραγωγές αρχειακού υλικού, φωτογραφήσεις, αεροφωτογραφίες. Προμήθεια εξοπλισμού.

3ο Υποέργο: Προμήθεια & Τοποθέτηση Προθηκών και ειδικών κατασκευών:

Προμήθεια των 214 προθηκών έκθεσης και των απαραίτητων ειδικών και λοιπών κατασκευών από MDF, μέταλλο, γυαλί, plexiglass, κλπ. που ολοκληρώνουν τους εκθεσιακούς χώρους.

Προμήθεια των φωτιστικών των προθηκών.

4ο Υποέργο: Προμήθεια Εγκατάσταση & Ρύθμιση Ειδικού Συμπληρωματικού Φωτισμού -εσωτερικού & εξωτερικού χώρου:

Προμήθεια τοποθέτηση και ρύθμιση των απαραίτητων συμπληρωματικών φωτιστικών εσωτερικού –εκτός προθηκών-, και εξωτερικού χώρου για όλους τους εκθεσιακούς χώρους (1112 φωτιστικά για τις αίθουσες, στέγαστρα στον αύλειο χώρο, υπόγειος αρχαιολογικός χώρος Μουσείου).

5ο Υποέργο: Γραφιστικός σχεδιασμός & παραγωγή εποπτικού ενημερωτικού υλικού:

Γραφιστικός σχεδιασμός, παραγωγή & τοποθέτηση του ενημερωτικού & εποπτικού υλικού (2 λάβαρα, επίτοιχα κείμενα & πινακίδες, χάρτες, πινακίδες ταυτότητας αντικειμένων κλπ) για όλους τους εκθεσιακούς χώρους (αίθουσες, στέγαστρα στον αύλειο χώρο, υπόγειος αρχαιολογικός χώρος Μουσείου).

6ο Υποέργο: Κατασκευή στεγάστρου & διαδρομής επισκεπτών στο πλαίσιο προστασίας & ανάδειξης των διατηρούμενων αρχαίων στο υπόγειο και στο αίθριο του Μουσείου Θήβας:

Κατασκευή στεγάστρου & διαδρομής επισκεπτών στο διατηρούμενο αρχαιολογικό χώρο στο υπόγειο και στο αίθριο του Μουσείου Θήβας.

· Κατασκευή ελαφρού στεγάστρου για την προστασία και την ανάδειξη των διατηρούμενων αρχαίων καταλοίπων στο αίθριο και στον υπόγειο αρχαιολογικό χώρο του Μουσείου Θήβας.

· Κατασκευή διαδρομής επισκεπτών –πλατωμάτων θέασης- μεταλλικού πλαισίου- δικτύου αποχέτευσης –Η/Μ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Lamiareport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.