Οινοχώρι(αεροφωτογραφία 1973-75)

Τη φωτογραφία μας την έστειλε ο φίλος μας Αλέξανδρος Γκριμπούρας από  Αποστολιά Φωκίδας. Τον ευχαριστούμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *