Βλάβες δικτύων ΟΤΕ

Η σελίδα μας για δύο ημέρες τώρα δεν ενημερώνεται λόγω βλάβης των δικτύων του ΟΤΕ. Να δούμε ως πότε

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.