ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Πέμπτη, 11 Νοέμβριος 2010 16:20

ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

* Η διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων θα διακρίνεται από χρηστότητα και διαφάνεια

* Η αντιμετώπιση όλων των δημοτών και πολιτών θα χαρακτηρίζεται από πνεύμα ίσης μεταχείρισης, ισονομίας και δικαιοσύνης

* Πρωταρχικός στόχος θα είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων (π.χ. ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.λ.π.) για τη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού οφέλους του Δήμου μας.

* Θα σταθούμε με ιδιαίτερη ευαισθησία δίπλα στον αδύναμο συμπολίτη μας: Στον άνεργο, τον ανάπηρο, τον ηλικιωμένο, τον πολύτεκνο, τον χαμηλοσυνταξιούχο κ. ά.

* Θα αποδείξουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τη νεολαία του Δήμου μας, ξεκινώντας με την ίδρυση και λειτουργία «Γραφείου Ενημέρωσης και Υποστήριξης των Νέων» για την ανάπτυξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

* Οι αποφάσεις για μείζονος σημασίας ζητήματα, θα λαμβάνονται ύστερα από διάλογο με τους εκπροσώπους των μαζικών φορέων και τους άμεσα ενδιαφερομένους συμπολίτες μας.

* Το περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη που συνδυάζεται με την προστασία του.

* Βελτίωση της λειτουργίας των πόλεων και των χωριών του Δήμου, μέσα από την επίλυση προβλημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.

* Διεκδίκηση ιδίων πόρων από τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές (νερά λίμνης Μόρνου, Βωξίτης κ.λ.π.)

* Συντονισμός των προσπαθειών για την επίσπευση της ολοκλήρωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι.

* Στενή παρακολούθηση των διαδικασιών για την εκτέλεση του έργου της άρδευσης του ελαιώνα (που βαίνει προς δημοπράτηση)

* Κατασκευή και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Υ. για την επίλυση του μεγάλου προβλήματος της διάθεσης των απορριμμάτων.

* Επαναπροσδιορισμός των χρήσεων γης στο «Δελφικό Τοπίο», ώστε να πάψει επιτέλους να αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

* Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νέου Δήμου Δελφών (εγγύτητα στην πρωτεύουσα της χώρας, συνδυασμός ορεινού όγκου – θάλασσας, επωνυμία με βαριά πολιτιστική κληρονομιά παγκόσμιας εμβέλειας).

AmfissaPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.