Στο ΕΣΠΑ το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

»  LamiaNews

15:19

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» (ΕΣΠΑ), εντάχθηκε με απόφαση της Γ. Γ. Περιφέρειας Στερεάς κ. Κατερίνας Διαμαντοπούλου το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, συνολικού προϋπολογισμού 14.354.100 Ευρώ […]

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπο που εξέδωσε η Περιφέρεια Στερεάς, το έργο «Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υπάρχοντος κτιρίου – Διαρρυθμίσεις – Αντικατάσταση στέγης – κουφωμάτων και ένταξή του στο νέο συγκρότημα» αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Δήμου Λαμιέων αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Επίσης θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του.

Συνοπτικά, το έργο περιλαμβάνει:

Δυτικό κτίριο (ΚΤΙΡΙΟ Ι) (αριστερή πτέρυγα)

Υπάρχουσα κατάσταση: Όροφοι 2

Ισόγειο: Παθολογική κλινική 30 κλινών

Α’ όροφος: Παθολογική κλινική 30 κλινών.

Νέα διάταξη και λειτουργία: Στους 2 ορόφους της πτέρυγας που είναι διατεταγμένες κλινικές, γίνονται ελάχιστες μετατροπές εκτός των λουτρών που ανακατασκευάζονται πλήρως. Ισόγειο: Νοσηλευτική μονάδα 35 κλινών, Α’ όροφος: Νοσηλευτική μονάδα 35 κλινών.

Κεντρικό κτίριο (ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ)

Υπάρχουσα κατάσταση: Όροφοι 3

Ημιυπόγειο: Μαγειρεία, πλυντήρια, λεβητοστάσιο, αποθήκες

Ισόγειο: Τεχνητό νεφρό, ακτινολογικό, φαρμακείο

Α’ όροφος: Γραφεία Διοίκησης

Νέα διάταξη και λειτουργία: Το ημιυπόγειο, κατεβάζοντας το επίπεδο του περιβάλλοντος χώρου στη στάθμη +98.10, διαμορφώνεται σε κάτω ισόγειο και οι χώροι και οι χώροι των μαγειρείων, πλυντηρίου κλπ, διαρρυθμίζονται σε τμήμα αιμοδοσίας και μονάδα μεσογειακής αναιμίας, με ανεξάρτητες εισόδους από τη στάθμη του περιβάλλοντος χώρου +98.10. Άνω ισόγειο (πρώην ισόγειο): Μονάδα τεχνητού νεφρού 20 κλινών, AIDS 2 κλινών, ηπατίτιδας 2 κλινών και περιτοναϊκής κάθαρσης 3 κλινών, Α’ όροφος: Γραφεία ιατρών, αίθουσα συμβουλίου κλπ.

Ανατολικό κτίριο (ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΙ) (δεξιά πτέρυγα)

Υπάρχουσα κατάσταση: Όροφοι 3,

Ισόγειο: Αποδυτήρια – φυσιοθεραπεία – ΩΡΛ

Α’ όροφος: Οφθαλμολογική και καρδιολογική κλινική

Β’ όροφος: Παιδιατρική κλινική 30 κλινών.

Νέα διάταξη και λειτουργία: Διαρρυθμίζονται και οι 3 όροφοι, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του Υπουργείου. Ισόγειο: Παιδιατρική κλινική 32 κλινών, Α’ όροφος: Παθολογική κλινική 32 κλινών, Β’ όροφος: Παθολογική κλινική 32 κλινών.

Σύνδεση υπάρχοντος και νέου κτιρίου

Η σύνδεση του παλαιού κτιρίου με το νέο θα γίνει στην κεντρική πτέρυγα και σε όλα τα επίπεδά της.

Στο επίπεδο του κάτω ισογείου γίνεται η επικοινωνία των κλινικών με τα μαγειρεία και το πλυντήριο. Στο επίπεδο του άνω ισογείου γίνεται η είσοδος προς το τεχνητό νεφρό, την αιμοδοσία κλπ. και τις πτέρυγες των κλινικών μέσω των ραμπών και στο επίπεδο του Α’ ορόφου γίνεται η επικοινωνία με τους χώρους διοίκησης και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Κλείνοντας, το δελτίο τύπου της Περιφέρειας, αναφέρει, ότι με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να προκύψουν σημαντικά και πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαμιέων και το σύνολο του πληθυσμού της, όπως:

– Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

– Εξοικονόμηση πόρων από την παραμονή των ασθενών στον τόπο διαμονής τους.

– Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στην ποιότητα παροχής υγείας των μόνιμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών κατά τους θερινούς μήνες.

– Αντιμετώπιση του προβλήματος της γεωγραφικής απομόνωσης.

– Ολοκλήρωση των υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.