Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα για την Οίτη


Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011 18:41Ανακοίνωση του Δ.Σ. του “Ομίλου Φίλων του Δάσους”

Οι πυρήνες των εθνικών δρυμών είναι περιοχές απολύτου προστασίας, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, στους πυρήνες των εθνικών δρυμών δεν είναι δυνατή λειτουργία μεταλλείων και λατομείων (Ν. 1734/87). Στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης και στη θέση «Κοκκινόβραχος», αναπτύσσονται μεταλλευτικές δραστηριότητες που παραβιάζουν κατάφωρα κάθε πλαίσιο προστασίας του, εθνικό και κοινοτικό.

Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους ξεκίνησε τα τελευταία εφτά χρόνια έναν αγώνα για να τεθεί τέρμα στο περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα και στην παρανομία. Από το σύνολο των δημοσίων εγγράφων που έχουμε στη διάθεση μας προκύπτει με σαφήνεια ο παράνομος χαρακτήρας των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη θέση «Κοκκινόβραχος». Οι αγώνες μας είχαν σαν αποτέλεσμα την απόφαση του Δασαρχείου Λαμίας να σφραγιστεί από το 2004 το μεταλλείο.

Δυστυχώς η μεταλλευτική εταιρεία, παρά τη σωρεία μηνύσεων που έχουν υποβληθεί από τις δασικές υπηρεσίες, εξακολουθεί την παράνομη δραστηριότητα. Στις δημοκρατίες κανένας πολίτης δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου.

Η επιθετικότητα της εταιρείας εκδηλώθηκε με κατάθεση μήνυσης εναντίον του Δ/ντή Δασών και του Δασάρχη Λαμίας για παράβαση καθήκοντος και του Ομίλου, στο πρόσωπο της προέδρου μας, για συκοφαντική δυσφήμιση, διότι η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ψευδώς υποστηρίζουμε ότι η εκμετάλλευση του «Κοκκινόβραχου» είναι παράνομη. Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός διαψεύστηκε από το ίδιο το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που τοποθετήθηκε αρνητικά για τη χορήγηση άδειας επέμβασης στη θέση «Κοκκινόβραχος» και πιο πρόσφατα από το ΥΠΕΚΑ, που με έγγραφο του κάνει λόγο για μη νομιμότητα της εξορυκτικής δραστηριότητας στην εν λόγω θέση .

Τέτοιες εκφοβιστικές ενέργειες και προσπάθειες δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αντίθετα τον ενδυναμώνουν.

Η ευρύτερη περιοχή της Οίτης μπορεί να αναπτύξει ήπιες παραγωγικές δραστηριότητες, που θα σέβονται και θα προστατεύουν το περιβάλλον και ταυτόχρονα θα στηρίζουν την τοπική κοινωνία. Καλούμε ιδιαίτερα το Δήμο Λαμιέων, που στη δικαιοδοσία του πλέον βρίσκεται ο Εθνικός Δρυμός και το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης να πάρουν θέση και να υποστηρίξουν δυναμικά την υπόθεση της προστασίας του Εθνικού μας Δρυμού. Καλούμε επίσης όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήσεις του τόπου μας και τις παραοίτιες τοπικές κοινωνίες, να πάρουν θέση, να στρατευθούν μαζί μας και να κινητοποιηθούμε όλοι για την προστασία του Εθνικού Δρυμού.

Lamiareport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.