ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΦΡΟΔΙΤΗ  Κ.  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011, έκανε η Βουλευτής Φωκίδας Αφροδίτη Παπαθανάση, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».

Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Νίκος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) καθώς και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, ο κ. Γεώργιος Χασιώτης, Εκπρόσωπος της WWF Ελλάς και η κυρία Μαλάμω Κορμπέτη, Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας.

ΣΗΜΕΙΑ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα προς τις περιβαλλοντικές οργανώσεις :

Το πως οι ίδιες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αξιολογούν την ποιότητα των μελετών τους, οι οποίες  συχνά αποτελούν και σημείο αναφοράς  ή αιτιολόγησης αποφάσεων και μέτρων

Το πως οι ίδιες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αξιολογούν  φαινόμενα για το ίδιο θέμα να υπάρχουν εκτιμήσεις και μελέτες με μεγάλες επιστημονικές αποκλίσεις , παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει διάφορες μελέτες που κατά καιρό παρουσιάζονται και αξιολογούν την κατάσταση για το εάν και εως ποιο βαθμό υπάρχει επιβάρυνση στον Κορινθιακό,

Πόσο συχνά πρέπει να αξιολογούνται οι περιοχές που βάση μελετών εντάσσονται στο δίκτυο NATURA για το αν στα χρόνια που περνούν μεταβάλλεται η βιοποικιλότητα και αν υπάρχουν παραδείγματα  όχι μόνο θετικά –που η προστασία ωφέλησε κοινωνία & περιοχές , αλλά και παραδείγματα αρνητικά που οδήγησαν σε υπερβολές χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Σε σχέση με τα θέματα του Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού η Βουλευτής έθεσε το θέμα του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, όπως και τα περισσότερα, αν όχι όλα χιονοδρομικά στην Ελλάδα, δεν έχει άδεια. Υπάρχει μια πρόταση από την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων να υπάρξει πρόγραμμα αναβάθμισης των lifts του χιονοδρομικού, ωστόσο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι άδειες, δημιούργησε εμπλοκή στον όλο σχεδιασμό . Αυτό δύναται να λυθεί μέσα από το Προεδρικό Διάταγμα που θα βγει για τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού.

Επίσης είναι σημαντικό το Κέντρο , που είναι και κοντά στην Αθήνα, να μπορέσει να έχει δραστηριότητα χειμώνα – καλοκαίρι. Αυτό μπορεί να γίνει με δράσεις, τις οποίες, πάλι η Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων, έχει ήδη καταθέσει στο αρμόδιο Υπουργείο.

NATURA & ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Κλείνοντας την παρέμβαση της, η Βουλευτής επισήμανε πως όσον αφορά στον ορισμό των ΖΕΠ, το πόσο μεγάλες θα είναι αυτές, ποιες εκτάσεις θα εντάσσονται μέσα στο δίκτυο NATURA κ.λπ., υπάρχουν και ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω εξειδίκευση και υπεύθυνες αποφάσεις. Ειδικό παράδειγμα αποτελεί το ότι τα μεγάλα κοιτάσματα βωξίτη στην Ελλάδα είναι στην Γκιώνα και στο Παρνασσός, οι ίδιες περιοχές είναι και περιοχές Natura. Και εδώ με ίσους και καθαρούς όρους πρέπει να βρεθεί ισορροπία χωρίς να μονολεκτικές απαντήσεις  «απαγορεύω» ή «επιτρέπω». Το λογικό είναι να γίνουν ζώνες , ζώνες απόλυτης και ουσιαστικής προστασίας και ζώνες όπου με συγκεκριμένους όρους θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση – πάντα με στόχο να πάμε σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.