Χιόνια στο Οινοχώρι

ώρα 14.00 οι δρόμοι άνοιξαν με μηχανήματα του Δήμου. Οι αλυσσίδες όμως είναι απαραίτητες. Λίγες φωτογραφίες ακόμη.

και να θυμάστε ! Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.