Σεμινάρια για την δια βίου μάθηση

Αργύρης Μπλόντζος
Πέμπτη, 17 Φεβ 2011 18:45

Στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ξεκινά το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ν. Φθιώτιδας στη Λαμία η υλοποίηση του Έργου: «Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.).

Η θεματολογία και το αντικείμενο των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν αφορούν σε δεκαπέντε (15) επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται σε:

Εκπαιδευτές ενηλίκων και

Στελέχη του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης από όλους τους Νομούς της Στερεάς Ελλάδας.

Βασικός σκοπός είναι η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των στελεχών της διά βίου μάθησης με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Έργο περιλαμβάνει τα προγράμματα:

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (5 προγράμματα), διάρκειας 100 ωρών, από τις οποίες οι 75 ώρες πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 25 ώρες μέσω πέντε (5) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων.

«Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης» (1 πρόγραμμα),

«Επιμόρφωση Στελεχών Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» (1 πρόγραμμα),

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες» (3 προγράμματα),

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτών ΣΔΕ» (2 προγράμματα) και

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση» (3 προγράμματα), διάρκειας 25 ωρών, από τις οποίες οι 15 ώρες πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 10 ώρες μέσω δύο (2) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων.

Στα προγράμματα θα συμμετάσχουν συνολικά 315 εκπαιδευόμενοι, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων είναι πέντε μήνες για τα προγράμματα των 100 ωρών (από τις 19 Φεβρουαρίου έως και την 5η Ιουνίου) και ένα περίπου μήνα για κάθε πρόγραμμα των 25 ωρών. Η υλοποίηση λαμβάνει χώρα ημέρες Σάββατο & Κυριακή σε μηνιαία βάση σύμφωνα με το πρόγραμμα. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό δια βίου μάθησης.

Πληροφορίες: Στέργιος Ζαρκανέλας,

Δευτέρα- Παρασκευή, ώρες 09.00-16.00. Τηλ. 22310.66419

Lamiastar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.