Πρόσκληση συνεδρίασης του Π.Σ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                            Λαμία 26 -04-2011

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

………………………………………………………………………………………….

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση συνεδρίασης του Π.Σ.

………………………………………………………………………………………….

Προς :

1.- Περιφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Περγαντά Κλέαρχο.

2.- Τους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες: Γαζή Γιώτα, Καραμπά Βασίλειο, Μουλκιώτη

Γεώργιο, Μπουραντά Αθανάσιο, Στάϊκο Θωμά.

3.- Τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους:

1. Μπακομήτρο Κων/νο

2. Παρχαρίδη Παναγιώτη

3. Παπαθωμά Γιαννιού Φανή

4. Μπέτσιο Νικόλαο

5. Ζιώγα Γεώργιο

6. Καπελέρη Σταμάτιο

7. Βουρδάνο Δημήτριο

8. Σανίδα Ηλία

9. Ριζάκο Παναγιώτη

10. Αγδινιώτη Αναστάσιο

11. Ντάνο Γρηγόριο

12. Ψυχογιό Γεώργιο

13. Πίσχινα Ανέστη

14. Καρακάντζα Αθανάσιο

15. Παπαναγιώτου Νικόλαο

16. Μπαράκο Νικόλαο

17. Μπαντούνα Γεώργιο

18. Κατσίκα Ιωάννη

19. Κουλουρίδη Κων/νο

20. Κακάτσο Γεώργιο

21. Καράντζαλη Λουκά

22. Αλεξίου Γεώργιο

23. Παπαργύρη Γεώργιο

24. Καραβά Τριανταφυλλιά

25. Λατσούδη Αθανάσιο

26. Παπαϊωάννου Πανουργιά

27. Μπεχλιβανίδη Παναγιώτη

28. Σκλαπάνη Ταξιάρχη

29. Τσιτσάνη Λάμπρο

30. Βεργέτη Βασίλειο

1. Χειμάρα Αθανάσιο

2. Κοντογεώργο Κων/νο

3. Κουτσογιαννακόπουλο Κων/νο

4. Αγνιάδη Παναγιώτη

5. Γκάβαλη Σταμάτιο

6. Παπαθανασίου Κων/νο

7. Καραϊσκο Περικλή

8. Αργυρίου Δημήτριο

9. Μακρή -Θεοδώρου Ελένη

10. Καράμπελα Ιωάννη

11. Βαρδακώστα Απόστολο

12. Φατούση Νικόλαο

13. Λετώνη Ιωάννη

1. Χρονά Αναστάσιο

2. Ντούρου Ιωάννα (Σοφία)

3. Γκικόπουλο Γεώργιο

1. Παπανδρέου Νικόλαο

2. Τουσιάδη Θωμά

1. Σπανούδη Δέσποινα

1. Στουπή Νικόλαο

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου Λαμίας, Αινιάνων 8, την 27η Απριλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 3 / 28-3-2011.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην αύξηση του

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας έτους 2011.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής Π.Δ. 23/2000.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μουλκιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής Π.Δ. 23/2000.

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαζή Γιώτα.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού σε ζώνες αλιείας οστράκων της Περ.Ενότητας Εύβοιας».

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.Τσελάς Σταύρος.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 (ΟΣΚ Α.Ε.), για το έτος 2011.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τόκους , έτους 2011.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2011.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Ίδιων Πόρων, έτους 2011.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Επιχορηγήσεων Διάφορων Φορέων, έτους 2011.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σταδίων και εντολή για εκτέλεση των επομένων σταδίων της μελέτης:

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 8 (ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΑ)», της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.