Εργασίες 3ου Περιφερειακού Συμβούλιου Στερεάς Ελλάδος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                       Λαμία  27-04-2011

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

……………………………………………………………………………………………………

Εργασίες 3ου Περιφερειακού Συμβούλιου Στερεάς Ελλάδος  …………………………………………………………………………………………………….

Στην Λαμία στις 27 Απριλίου έγινε η τρίτη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου Στερεάς Ελλάδος με 12 θέματα σε ημερήσια διάταξη τα οποία ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία

Στη συνέχεια ακολούθησε  μία Ειδική Συνεδρίαση με θέμα συζήτησης  την απογραφή των στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και διαθέσιμων χρημάτων της περιφέρειας.

Προ ημερησίας διατάξεως τέθηκαν τα εξής :

  1. 1. Έγινε αποδεκτή εισήγηση σύμφωνα με την οποία πριν την έναρξη των περιφερειακών συμβουλίων θα συζητούνται θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν το συμβούλιο και στα οποία θα απαντά ο περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς.

  2. 2. Επιβεβαιώθηκε ότι έχουν εξασφαλιστεί  και είναι διαθέσιμα σύντομα τα χρήματα για τις μεταφορές των μαθητών έτσι ώστε τα δρομολόγια να εκτελεστούν κανονικά την Δευτέρα 2 Μάιου .

Τα σημαντικότερα θέματα για τα οποία ελήφθησαν αποφάσεις ήταν τα εξής :

Η κατάρτιση των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (με πόρους ΟΣΚ, τόκων, ΚΑΠ, ίδιους πόρους και επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων) . Η κατάρτιση των προγραμμάτων ΠΔΕ εκπονήθηκε με τους εξής κεντρικούς άξονες :

1. Εξόφληση προηγούμενων οφειλών από εκτελεσθείσες εργασίες των τέως Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων .

2. Την εκτέλεση και ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων.

3. Την ένταξη νέων έργων με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της περιφέρειας και με παράλληλη εξασφάλιση των διαθέσιμων πιστώσεων για την ομαλή υλοποίησή τους.

Κατά την συζήτηση του θέματος και με δεδομένους τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς των ΠΔΕ, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος  Κλέαρχος Περγαντάς επισήμανε τα εξής :

Είναι κοινή κατεύθυνση όλων να διεκδικήσουμε (παρόλη την σημερινή κρίσιμη οικονομική συγκυρία για την χώρα) όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια και εξομάλυνση στη ροή των χρηματοδοτήσεων για να υλοποιήσουμε τα έργα που έχουμε σχεδιάσει και είναι αναγκαίες υποδομές για την περιφέρεια.

Έχουμε όλοι αντιληφθεί ότι πολλά ειδικά προγράμματα από εθνικούς πόρους είναι μόνο εγγραφές πιστώσεων σε σελίδες και ποτέ δεν υπήρξε ομαλή χρηματοδότηση τους. Με συνέπεια να γίνεται αναξιοποίητη η σχέση κράτους και αυτοδιοίκησης. Οφείλουμε επομένως όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να προχωρήσουμε να υλοποιήσουμε και να διεκδικήσουμε περισσότερα για την Στερεά Ελλάδα.

Σε ότι αφορά την απογραφή που έγινε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο κατεγράφησαν :

1ον οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της περιφέρειας

2ον οι υποχρεώσεις από συμβάσεις έργων που εκτελούνται σε κάθε περιφερειακή  ενότητα από όλες τις πηγές χρηματοδότηση.

3ον τα χρηματικά διαθέσιμα.

4ον η  ακίνητη περιουσία σε κάθε περιφερειακή  ενότητα.

Ακολουθούν ακόμα δύο φάσεις απογραφής, η μία αφορά τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία τα οποία συνδέονται με τις αρμοδιότητες ,που θα μεταφερθούν την 1η Ιουλίου του ‘11 από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και η άλλη αφορά την διενέργεια κανονικής απογραφής και σύνταξης ισολογισμού έναρξης με την οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του ‘12 η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος γενικής και αναλυτικής λογιστικής κοστολόγησης με βάση το Προεδρικό Διάταγμα, που πρόκειται να εκδοθεί.

Η διαδικασία της απογραφής θα αποτελεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της περιφέρειας και την βάση για την εφαρμογή ενός σύγχρονου λογιστικού συστήματος  με διαφάνεια και αξιοπιστία.

Η εκτίμηση από τα στοιχεία της απογραφής μέχρι στιγμής είναι πως με συνετή διαχείριση και εξορθολογισμό. των δαπανών η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος  θα λειτουργεί χωρίς οικονομικά προβλήματα ανοίγματα και οφειλές.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.