ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27/06/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

———-

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 27/06/2011 στη Χαλκίδα, ομάδα πολιτών κατέλαβε την αίθουσα και επεδίωξε να διαμορφώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της συζήτησης, με ύβρεις και απειλές.

Παρά το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχτηκε να συζητηθούν τα θέματά τους στο τέλος της ημερήσιας διάταξης, η ομάδα πολιτών δημιούργησε συνθήκες που δεν επέτρεπαν την ομαλή διεξαγωγή συζήτησης.

Κατόπιν τούτου το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.