Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Δελφών της Πέμπτης 21 Ιουλίου 2011

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Αναρτήθηκε από iteanet


ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημ. Συμβούλους του Δήμου Δελφών

ΚΟΙΝ.: α) Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών, β) Βουλευτή Φωκίδας κ. Α. Παπαθανάση & γ) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κ. Π. Γαζή

Παρακαλούμε όπως στις είκοσι μια (21) Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και …
(λόγω έλλειψης χώρου στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. του Δημαρχείου) στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαΐα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 Κληροδοτήματος (Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) Ευθυμίας Γιδογιάννου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων, Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)

2. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 Κληροδοτήματος (Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) Χρήστου Μαχαιρά, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων, Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)

3. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 Κληροδοτήματος (Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) Λουκίας Μοσκαχλαϊδή, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων, Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)

4. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 Κληροδοτήματος (Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) Χρήστου Μαχαιρά (ορθή επανάληψη), (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων, Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)

5. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

6. Καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2011, (Εισηγητής: κ. Δημ. Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

8. Έγκριση απολογισμών οικ. έτους 2010 Σχολικών Επιτροπών σχολείων των πρώην καποδιστριακών Δήμων και νυν Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη – Σεγδίτσα, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Εισάγεται από την Επιτροπή Παιδείας)

9. Τακτοποίηση κατά τις διατάξεις του Ν.3843/2010 παταριού κειμένου σε κατάστημα ιδιοκτησίας του Δήμου στην Αθήνα, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

10. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Δελφών, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

11. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων, (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη- Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

12. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη- Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

13. Έγκριση δαπανών καλοκαιρινών (μέχρι την 30η.09.2011) εκδηλώσεων του Δήμου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος)

14. Τροποποίηση Καταστατικού της Διαδημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού – Τουρισμού – Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Τ.Α.), (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.