Α.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ-ΕΡΩΤΗΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:
Τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Η. Μόσιαλο

Θέμα: Ενίσχυση Περιφερειακού Τύπου
Κύριε Υπουργέ,
O έντυπος Περιφερειακός Τύπος καθώς και τα Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης της Περιφέρειας αποτελούν-όμοια με τον Τύπο της πρωτεύουσας- βασικό πυλώνα στήριξης της δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού της ενημέρωσης. Δεν συνιστούν, σε καμία περίπτωση, παράπλευρη και δευτερεύουσα πληροφόρηση. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή και αναφορά των τοπικών ειδήσεων, αλλά αποτελούν ουσιώδη παράγοντα των τοπικών κοινωνιών ως προς την ευρύτερη δημοσιοποίηση και προώθηση των ζητημάτων τους προς την αυτοδιοικητική και, κατ’ επέκταση, κεντρική εξουσία.
Επιπλέον, τα Περιφερειακά ΜΜΕ αποτελούν κινητήριο άξονα της αναπτυξιακής διαδικασίας της Περιφέρειας και η αυταπόδεικτη αυτή παραδοχή πρέπει να συνεπάγεται τη δίκαιη μεταχείριση τους.
Το ανθρώπινο δυναμικό του τοπικού τύπου, που με απροφάσιστο ενδιαφέρον και υπευθυνότητα υπηρετεί τον τόπο του, αξίζει την εκτίμηση της Πολιτείας η οποία οφείλει να στηρίξει και να ενισχύσει το έργο του.
Με τον Νόμο 3548/2007, παρότι έγινε προσπάθεια για ορθολογική αντιμετώπιση του τοπικού τύπου, υπήρξε σοβαρό έλλειμμα στη διαμόρφωση των κανόνων λειτουργίας του και κυρίως στη ρύθμιση που αφορούσε τη χρηματοδότησή του.
Ο νόμος αυτός, στην εφαρμογή του, αποδείχτηκε άκαμπτος χωρίς ουσιαστικά δυνατότητες ευελιξίας ως προς την προσαρμογή του στις ανάγκες του επαρχιακού τύπου. Η στήριξη που προβλεπόταν, με οικονομικά οφέλη από τις κρατικές διαφημίσεις, υπήρξε ελλιπής  καθώς η  Πολιτεία δεν τήρησε τη δέσμευσή της για την ορθολογική κατανομή τους .
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να φέρει προς ψήφιση νέο νόμο λειτουργίας του επαρχιακού Τύπου, με εξορθολογιστικές – συνολικές ρυθμίσεις, τροποποιώντας επί το δικαιότερο τις ρυθμίσεις του προηγούμενου νόμου;
2. Προτίθεται η Κυβέρνηση  να τηρήσει την απαραίτητη δέσμευση της  επί των οικονομικών υποχρεώσεων της προς τον περιφερειακό Τύπο , με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η απαραίτητη κρατική επιχορήγηση  θα λαμβάνεται στις συμφωνηθείσες προθεσμίες και στο ακέραιο από τα Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης;
3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να ρυθμίσει το θέμα εξόφλησης των τιμολογίων διακηρύξεων από τις αναθέτουσες αρχές του Δημοσίου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αφροδίτη Παπαθανάση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.