«17 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ».

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

 Αθήνα, 24 Αυγούστου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 

 

Δημοσιεύτηκε σήμερα στον Οικονομικό Ημερήσιο Τύπο η προκήρυξη σύμβασης του έργου «Εκσυγχρονισμός των Αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού». Ο αναθέτων φορέας του εν λόγω έργου είναι η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ενώ η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 17 εκατ. ευρώ.

Το έργο του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, η σημαντική συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση τριών νομών, των νομών Φωκίδας , Βοιωτίας και Φθιώτιδας και η αναγκαιότητα της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του, τέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής έπειτα από παρεμβάσεις με δύο επίκαιρες ερωτήσεις της Βουλευτή Φωκίδας Αφροδίτης Παπαθανάση ενώ πραγματοποιήθηκαν και σχετικές συναντήσεις στα συναρμόδια Υπουργεία και την ΕΤΑ, κατά τις οποίες η Βουλευτής ζήτησε τόσο το συντονισμό των υπηρεσιών των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και την επιτάχυνση  των διαδικασιών που οδηγούν σε ώριμα έργα.

Το μοντέλο ανάπτυξης που επιδιώκουμε και θέλουμε για τον Παρνασσό είναι ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανάδειξη των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο βουνό όχι μόνο κατά τη διάρκεια της χειμερινής αλλά και της θερινής περιόδου. Για το λόγο αυτό, η Βουλευτής βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και την ΕΤΑ Α.Ε., προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένα σχέδια υποδομών, επενδύσεων και τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι υποδομές, η ανάπτυξη πρόσθετων δράσεων και η επιμήκυνση της περιόδου λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.