Βρέθηκαν τα κονδύλια για το «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι»

Διασφαλίστηκαν πόροι για το 2011, αλλά η ΠΟΕ-ΟΤΑ προκήρυξε 24ωρη απεργία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  15:58

 

 Να επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή των μισθών των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που αποτελεί μια κρίσιμη προτεραιότητα, καλεί τους δήμους και τις περιφέρειες το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του Γραφείου Τύπου επισημαίνεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας, διασφάλισε τους αναγκαίους για τη συνέχιση του προγράμματος πόρους για το 2011.

Συγκεκριμένα διασφαλίστηκαν 52,9 εκ. ευρώ από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 60 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Παρά ταύτα, αναγνωρίζεται ότι υπήρξαν δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απορρόφησης των εθνικών πόρων που διατίθενται για την μισθοδοσία Α΄ εξαμήνου του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Από το ποσό των 52,9 εκ ευρώ, σήμερα έχει ήδη αποδοθεί στις 13 Περιφέρειες το ποσό των 26 εκ ευρώ. Σε τρεις Περιφέρειες όμως, ως τις 23 Σεπτεμβρίου 2011, δεν είχε διενεργηθεί καμία πληρωμή προς δικαιούχους δημοτικούς φορείς.

Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους περιφερειάρχες να μεριμνήσουν ώστε να «τρέξουν» οι εγκρίσεις των δικαιολογητικών και οι μεταβιβάσεις των πιστώσεων από την Περιφέρεια προς τους δικαιούχους δημοτικούς φορείς.

«Επειδή ακόμη και όταν οι πόροι μεταβιβάζονται στους δικαιούχους φορείς», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «η πληρωμή των μισθών προς τους εργαζόμενους καθυστερεί επίσης, είναι χρήσιμη η παραίνεση και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο να επισπεύδει τον έλεγχο χρηματικών ενταλμάτων για να μη προβάλλεται ο προληπτικός έλεγχος ως λόγος για καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες. Πρόκειται για μισθοδοσία προσωπικού, και μάλιστα προσωπικού στο οποίο οφείλονται πολλές μηνιαίες αποδοχές».

Εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στις προνοιακές δομές, πάντως, η ΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε να καλύψει συνδικαλιστικά την 24ωρη πανελλαδική απεργία στην οποία θα προχωρήσουν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο πρόγραμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Οι εργαζόμενοι, με την υποστήριξη της ΠΟΕ-ΟΤΑ, διεκδικούν την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατοχύρωση όλων των θέσεων εργασίας και την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, τη δημιουργία μόνιμων δομών και την εξασφάλιση του κόστους μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων στις Προνοιακές Δομές με σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.