Δημοπρατείται το έργο “Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Ιτέας”

 

  Πέμπτη, 20 Οκτ. 2011 17:30
  Λένα Παρασκευά

Την 25η/10/2011 δημοπρατείται το έργο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Ιτέας» προϋπολογισμού 1.090.000,οο € που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας 2007 – 2013. Το έργο εντάχθηκε την 29.06.2011 μετά από το Τεχνικό Δελτίο που υπέβαλλε ο Δήμος Δελφών.

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου μεταφοράς και διανομής πόσιμου νερού, συνολικού μήκους 6.350 μ. Αναλυτικά θα αντικατασταθούν 5.500 μ. αγωγού με σωλήνες HDPE 110 και 850 Μ με σωλήνες HDPE 200.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή δώδεκα πυροσβεστικών κρουνών ενώ υπάρχει πρόβλεψη για προσωρινή υδροδότηση των καταναλωτών με εξωτερικό αγωγό προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόντα προβλήματα υδροδότησης κατά την κατασκευή των έργων.

Με το έργο αυτό επιλύεται το βασικό πρόβλημα υδροδότησης της Ιτέας τόσο από ποσοτικής όσο και κυρίως από ποιοτικής άποψης, αφού το έργο αφορά την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου από αμιαντοσωλήνες.

Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Νικόλαος Φουσέκης δήλωσε:

«Η Δημοτική μας αρχή συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις και παράλληλα με την τεράστια προσπάθεια που κάνει για την οργάνωση εξ αρχής των υπηρεσιών του Καλλικρατικού Δήμου των Δελφών, εκμεταλλεύεται κάθε διατιθέμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων υποδομής στις πόλεις και τα χωριά του Δήμου μας. Το συγκεκριμένο έργο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας θα επιλύσει σημαντικό πρόβλημα, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την υπηρεσία παροχής υδροδότησης στο Β.Δ. τμήμα της πόλεως της Ιτέας».

Lamiastar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.