Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Αναρτήθηκε από iteanet


Με σοβαρά θέματα (Λαρνάκι – γεωτρήσεις Στρώμη) συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών.

Στις ένδεκα (11) Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί στην ισόγεια αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου …
Δελφών στην Τ.Κ. Πολυδρόσου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων)

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 348/Πρακτ. 26/24.10.2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργου «Ανάπλαση Δ.Ε. Καλλιέων» στο μέτρο 322 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Επταλόφου» στο μέτρο 322 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

4. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Λιλαίας» στο μέτρο 322 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

5. Τοποθέτηση ποιμνίων στους χειμερινούς βοσκοτόπους της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

6. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (χορήγησης και ανανέωσης παραγωγικών αδειών) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών στο Τμήμα Εμπορίου, Καταστημάτων και Επιχειρήσεων, (Εισηγητής: κος Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

7. Συμφωνία για εξόφληση οφειλής σε υπαλλήλους του Δήμου με μερική παραίτηση εκ μέρους αυτών από μέρος των τόκων επί των επιδικασθέντων κεφαλαίων, (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

8. Αντικατάσταση μέλους (του εκπροσώπου της Ένωσης Ξενοδόχων Δελφών) στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου, (Εισηγήτρια: κ. Μάρω Τασιού – Γουργουρή, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής)

9. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Διονύσιος Μπουλούτας, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής)

10. Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 70 Ν.3852/2010 για το Ναυτικό – Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)

11. Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 70 Ν.3852/2010 για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας, (Εισηγητής: κος Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

12. Εφαρμογή μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Άμφισσας, στα όρια του εμπορικού-ιστορικού κέντρου της, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

13. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση της υδατοδεξαμενής στη θέση «Δελμούζου Βρύση» Τ.Κ. Ελαιώνα, κατόπιν δημοπρασίας, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

14. Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου κατ’ άρθρο 70 Ν.3852/2010 και κατ’ άρθρο 11 του Κανονισμού του Δ.Σ., (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

15. Λήψη απόφασης για δικαστικές ενέργειες κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 131587/2386/20.09.2011 (ΥΠΕΚΑ) έγκρισης μελέτης και καθορισμού περιβαλλοντικών όρων ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή των Τ.Κ. Πανουργιά και Στρόμης από την εταιρεία ΕΛΜΙΝ Α.Ε., (Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)

16. Συζήτηση σε σχέση με τη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο ¨Εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εμπλουτισμού, αποθήκευσης και αποβάθρες φόρτωσης βωξίτη στην περιοχή Ιτέας από την εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., καθώς και των συνοδών αυτού έργων που βρίσκονται στην Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου Δελφών (θέση Λαρνάκι)», (Εισάγεται κατόπιν αιτήσεως πολιτών, κατ’ άρθρο 14 παρ. 2 Κανονισμού του Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.