Η Δ.Ε. του ΤΕΕ για το ΤΣΜΕ∆Ε

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011 23:55

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς, µετά από τη συνεδρίαση της 14ης Νοεµβρίου 2011, αποφάσισε οµόφωνα τα παρακάτω:

Την τελευταία τριετία, µε την πρωτοφανή κρίση που βιώνει η χώρα µας, οι συνάδελφοι µετά την ανεργία, την υποαπασχόληση, την παντελή έλλειψη πληρωµών από το δηµόσιο, έχοντας πλέον πρόβληµα επιβίωσης, µε την εφαρµογή «Μεσοπρόθεσµου» θα βρεθούν επιπλέον αντιµέτωποι µε τις τεράστιες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών (περίπου 93% για 15ετή εµπειρία σε ασφαλισµένους µετά την 1/1/93).
Με τη νέα δανειακή σύµβαση της 26ης Οκτωβρίου πραγµατοποιείται«κούρεµα» στα ταµειακά αποθέµατα του ΤΣΜΕ∆Ε µε αποτέλεσµα το εύρωστο και υγιές ταµείο των Μηχανικών να καταλήξει σ’ ένα από τα προβληµατικά ταµεία της χώρας.

Οι δράσεις που πρέπει να δροµολογηθούν άµεσα είναι:

• ∆ιατήρηση των ασφαλιστικών εισφορών, ειδικά τώρα σε τέτοιες εποχές και µε τόση ανεργία, που υπάρχει.
• ∆ιασφάλιση των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε, τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιωσιµότητά του.
• Αποτροπή της ανεξέλεγκτης διαχείρισης των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε από την Τράπεζα της Ελλάδος.
• Άµεση λειτουργία του θεσµοθετηµένου κλάδου των Ειδικών Παροχών ενίσχυση των νέων, των άνεργων και των στρατευµένων συναδέλφων µας για την πληρωµή των ασφαλιστικών τους εισφορών.
• Εξόφληση των υποχρεώσεων στους φαρµακευτικούς συλλόγους της περιφέρειας, για να προµηθευτούν τη φαρµακευτική τους αγωγή οι συνάδελφοι µας.
• Χορήγηση σύνταξης σε 1-2 µήνες και όχι σε ένα χρόνο, διαφορετικά να δίνεται προσωρινή σύνταξη ώστε να ζήσει ευπρεπώς ο νέος συνταξιούχος.

Ο Πρόεδρος
Απόστολος Καραναστάσης

Lamiareport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.