Α.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Υπεγράφη από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνο, η  απόφαση έγκρισης της μελέτης επισκευής κτηρίου της αρχαιολογικής συλλογής Λιδωρικίου, των τευχών δημοπράτησης και του προϋπολογισμού της μελέτης επισκευής.

Ειδικότερα η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει την έγκριση:

α) της μελέτης των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών επισκευής του κτηρίου της αρχαιολογικής συλλογής Λιδωρικίου, Δήμου Δωρίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

β) των τευχών δημοπράτησης και του προϋπολογισμού της μελέτης επισκευής που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (265.800,00 €).

Το Μουσείο Λιδωρικίου διέκοψε τη λειτουργία του το 2008 προκειμένου να γίνουν εργασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσίαζε το κτήριο όπου στεγάζονταν. Μετά την αντικατάσταση της στέγης του Μουσείου, ο Δήμος Λιδωρικίου συνέταξε τη μελέτη «Επισκευή κτηρίου Μουσείου Λιδωρικίου» γιατί το κτήριο παρουσίαζε σημαντικές φθορές και υπήρχε επιτακτική ανάγκη επισκευής καθώς ταυτόχρονα δεν υπήρχε κεντρική θέρμανση, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης και της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης να γίνει από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Έχει μεγάλη πολιτιστική αξία τόσο για ολόκληρο το Νομό Φωκίδας όσο και για το Λιδωρίκι, την έδρα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Δωρίδας, ένα από τα σημαντικότερα Μουσεία του Νομού μας, το Μουσείο Λιδωρικίου να ανοίξει ξανά τις πόρτες του στο κοινό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.