Ημερίδα στην Στυλίδα για την ελιά την ερχόμενη Δευτέρα

Πέμπτη, 24 Νοε. 2011 18:25
  Λένα Παρασκευά

Η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών- Τυποποιητών- Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ελαιουργείων (ΣΕΛΕ) και η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Φθιώτιδας και πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κατερίνα Μπατζελή, συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 17.30 μ.μ Ημερίδα στο Δήμο Στυλίδας με θέμα «Ελιά- Ενέργεια Ανάπτυξης».

Στόχος της ημερίδας είναι η κινητοποίηση των φορέων, των επιχειρήσεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να προωθηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο νέες καλλιεργητικές τεχνικές, η παραγωγή πιστοποιημένων και υψηλής προστιθέμενης αξίας ελαιοκομικών προϊόντων, η δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και η ενίσχυση των δομών παραγωγής και εμπορίας.

Σε μια δε περίοδο όπου η διατροφική αυτάρκεια συνδέεται άμεσα και με την ενεργειακή, είναι απαραίτητο πέραν της ουσιαστικής προώθησης συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και παραπροϊόντων από τα ελαιοτριβεία να συνδυαστεί και με την παραγωγή ενέργειας, κυρίως των ΑΠΕ.

Σε ένα καθορισμένο πλέον πλαίσιο για την ενέργεια, τα απόβλητα, την προστασία του περιβάλλοντος, τις εθνικές και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις είναι απολύτως απαραίτητο από τις διαπιστώσεις να περάσουμε στην υλοποίηση έργων που θα βοηθήσουν την περιφέρεια.

Οι ελαιοπαραγωγοί, οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί, η τοπική αυτοδιοίκηση, ερευνητικά έργα συλλογικά θα πρέπει να συνεργαστούν για τη διεκδίκηση αλλά και υλοποίηση επενδύσεων που αναδεικνύουν τον πολύπλευρο ρόλο της ελιάς. Η ελιά είναι ενέργεια ανάπτυξης και προστασίας του τόπου μας.

Lamiastar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.