Χιονίζει στο Οινοχώρι

Για δεύτερη μέρα χιονίζει αδιάκοπα στο χωριό. Ευτυχώς η χιονόπτωση είναι ασθενής, ακόμα τουλάχιστον.

Η θερμοκρασία τούτη την ώρα (11.00) είναι μείον 4  (-4).

Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί με τη βοήθεια των μηχανημάτων του Δήμου, οι αλυσσίδες απαραίτητες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.