Έργα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Αναρτήθηκε από iteanet

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμφισσα, 24 Ιουλίου 2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ…
ΘΕΜΑ: 6 έργα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας εγκρίθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2012.
Για τη Φωκίδα αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος κατά 1.361.639,98€ (έγινε χρήση του αδιαθέτου υπολοίπου) και εντάχθηκαν τα παρακάτω έργα:
1. Βελτίωση συνδετήριου δρόμου Πολύδροσο – Χ.Κ. Παρνασσού (Γ’ Φάση) προϋπολογισμού 1.400.000,00€ με πίστωση για το 2012 200.000,00€.
2. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος επαρχιακού δρόμου σε Λιλαία – Πολύδροσο – Επτάλοφο προϋπολογισμού 273.000,00€ με πίστωση για το 2012 273.000,00€.
3. Αποκατάσταση ζημιών αναβαθμού προστασίας στο χείμαρρο «Καρουτιανόρεμα» προϋπολογισμού 295.000,00€ με μεταφορά πίστωσης από το 2013 στο 2012 45.000,00€.
4. Μηχανογράφηση και πιστοποίηση των ΚΤΕΟ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά ISO 9001:2008 και σύνδεση των αυτόματων γραμμών τους με τον κεντρικό server του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προϋπολογισμού 258.300,00€ με πίστωση για το 2012 51.660,00€.
5. Προμήθεια και τοποθέτηση απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 του ΚΤΕΟ Φωκίδας προϋπολογισμού 61.500,00€ με πίστωση για το 2012 61.500,00€.
6. Κατασκευή φρεατίων όμβριων υδάτων επαρχιακού δρόμου Ερατεινής Τολοφώνας προϋπολογισμού 6.000,00€ με πίστωση για το 2012 6.000,00€
Το πρόγραμμα ψηφίστηκε με πλειοψηφία. Αρνητικά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Σπανούδη Δέσποινα, Γκικόπουλος Γεώργιος, Ντούρου Ιωάννα, Χρονάς Αναστάσιος και Λευκό ψήφισε ο Στουπής Νικόλαος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: 1.300.000,00€ για την αποκατάσταση του οδοστρώματος της Εθνικής Οδού Ιτέας – Ναυπάκτου
Εγκρίθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας το έργο «Συντήρηση Οδικού δικτύου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με προϋπολογισμό 7.500.000€.
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 38 ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΑΓΡΙΝΙΟΥ

800.000 €
2

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ε.Ο.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.000.000,00 €
3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΒΟΙΩΤΙΑΣ

200.000,00 €
4

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΦΩΚΙΔΑΣ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

200.000,00 €
5

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1.250.000,00 €
6

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

1.250.000,00 €
7

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

500.000,00 €
8

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1.000.000,00 €
9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ (Β’ ΦΑΣΗ)

1.300.000,00 €
Στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω Συλλογικής Απόφασης και με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων συντήρησης που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, προτάθηκε η χρηματοδότηση των παρακάτω υποέργων:

Το έργο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Λευκό ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος Δέσποινα Σπανούδη.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.