Παρεμβάσεις για Μόρνο και Τριζόνια Φωκίδας

  Τρίτη, 18 Σεπ. 2012 19:54
  Λένα Παρασκευά

ΜΟΡΝΟΣ

Σε δύο σημαντικές παρέμβασεις που αφορούν στη Φωκίδα προέβη ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ και π. Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Θάνος Μωραϊτης.

Η πρώτη παρέμβαση αφορά Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσαυτάρη για την καταβολή αποζημιώσεων ηρτιμένης εσοδείας 2009 και 2010 για το εγγειοβελτιωτικό έργο της πεδιάδας Μόρνου. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Μουσουρούλη στον οποίο θέτει το θέμα συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξομοίωσης χώρου με ζώνη λιμένα στο καταφύγιο σκαφών νήσου Τριζονίων.

Lamiastar


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.