Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών

Σάββατο, 22 Σεπτέμβριος 2012 09:28

dimosdelfon_logo Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δελφών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Δελφών.

Πρώτο θέμα είναι η λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας) μετά από αίτημα του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Φωκίδας.

Στα 0.50 ευρώ την ώρα και μέχρι 2 ώρες το κόστος της ελεγχόμενης στάθμευσης σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής

Λήψη απόφασης περί του ύψους των αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Δελφών

Δείτε όλα τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου καθώς και τις εισηγήσεις των θεμάτων

  1. Συζήτηση σχετικά με την καλή λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας) Δήμου Δελφών, (Εισάγεται κατόπιν αίτησης δημοτών)

  2. Συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα μείωσης τελών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Τ.Κ. Γαλαξιδίου, (Εισάγεται κατόπιν αίτησης δημοτών)

  3. Τοποθέτηση Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με τη θεατρική παράσταση «Αθανάσιος Διάκος – Η Επιστροφή», (Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)

  4. Συζήτηση – λήψη απόφασης περί του ύψους των αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Δελφών, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

  5. Λήψη Απόφασης σχετικά με συνδρομές του Δήμου σε εφημερίδες και περιοδικά, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

  6. Έγκριση δημοπράτησης Κοινοτικού Βοσκότοπου στη θέση «Πλαγιά» Τ.Κ. Σερνικακίου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Διεύθυνσης Οικονομικών)

  7. Ορθή επανάληψη  του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2012 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) Παπαβιέρου υπέρ της Τ.Κ. Μαυρολιθαρίου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

  8. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης του κυλικείου στο Δημοτικό Στάδιο Άμφισσας, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

  9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

10.  Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Διαχειριστικής Έκθεσης Δημοτικού Δάσους περιόδου 2012-2021 στην Οίτη της Τοπικής Κοινότητας Μαυρολιθαρίου», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

11.  Έγκριση τελικού Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Δήμου» του πρώην Δήμου Γραβιάς με Α.Μ. 69/2009, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

12.  Έγκριση 1ου τελικού Α.Π.Ε. του έργου: «Εφαρμογή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Άμφισσας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

13.  Έγκριση τελικού Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή μόνωσης στα κτίρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

14.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση ¨Αλώνια -Σταυρός¨ Τ.Κ. Πανουργιά», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

15.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση Κέντρου οικισμού και Βρύσης ¨Τσότζικα¨ στο Δ.Δ. Γραβιάς», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

16.  Λήψη Απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. Κερατόραχης, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

17.  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανέγερση δημοτικού παιδικού σταθμού Δελφών (Αποπεράτωση ισογείου παιδικού σταθμού – Β΄ Φάση)», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

18.  Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μηνών) για το σχολικό έτος 2012 – 2013 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

19.  Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

20.  Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις της «Ιστορικής Επετείου της Ναυμαχίας της Αγκάλης» της Δ.Ε. Ιτέας, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

21.  Παραχώρηση χρήσης γηπέδων Δ.Κ. Άμφισσας (δημοτικό στάδιο) και Τ.Κ. Αγίας Ευθυμίας, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

22.  Έγκριση κατανομής β΄ δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2012, (Εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα-Πονήρη, Πρόεδρος της Επιτροπής)

23.  Συμμετοχή του Δήμου σε δράση ανάδειξης της συνοικίας της Χάρμαινας στη Δ.Κ. Άμφισσας από κοινού με άλλους φορείς, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

24.  Αντικατάσταση προέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν υποβολής παραίτησής του, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

25.  Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης και καθορισμός προστίμων στη Δ.Κ. Άμφισσας, (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

26.  Έγκριση Κανονισμού Φιλαρμονικών Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

27.  Απόφαση περί απευθείας διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013, (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

Δείτε τις εισηγήσεις των θεμάτων από εδώ

http://amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.