Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών

Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:09

dimosdelfon_logo

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18.00. ΜΕταξύ των άλλων  σημαντικών θεμάτων θα συζητηθεί το πρόβλημα του Γηροκομείου Άμφισσας, καθώς και η πρόταση του Δήμου Δελφών για τις χρήσεις γης εντός της της Β΄ Ζώνης Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών. Δείτε τα υπόλοιπα θέματα

  1. Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα του Γηροκομείου Άμφισσας, (Εισάγεται κατόπιν αιτήσεως δημοτών)

  2. Διατύπωση γνώμης προς το Κ.Α.Σ., όσον αφορά στις χρήσεις γης εντός της Β΄ Ζώνης Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

  3. Κίνηση διαδικασιών για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)

  4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

  5. Λήψη Απόφασης επί αιτήσεων δημοτών Δ.Ε. Άμφισσας: α) που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης – αποχέτευσης, β) που αμφισβητούν την κατανάλωση ύδατος, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

  6. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωθέντων προστίμων από τέλη λατομείου της εταιρίας Γεώργιος Θ. Μπαρτσώτας & Σια Ο.Ε., (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

  7. Διάθεση ποσού  σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2756/2009 για κάλυψη ληξιπρόθεσμων λειτουργικών δαπανών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

  8. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ελαιοκτήματος στην Τ.Κ. Κίρρας, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

  9. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος 2012, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

10.  Έγκριση 1ου (τελικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου: «Βελτιώσεις κτιριακών υποδομών Δ. Άμφισσας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

11.  Έγκριση 2ου (τελικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου: «Περιφερειακός Δρόμος Δροσοχωρίου», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

12.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρων Δ.Δ. Δροσοχωρίου» , (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

13.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχής Εργατικών Κατοικιών» , (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

14.  Λήψη Απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή συνδέσεων παροχών ύδρευσης Τ.Κ. Πανουργιά», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

15.  Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 199/2009 Απόφασης του Δ.Σ. Άμφισσας με θέμα «Υποβολή μελετών Δ. Άμφισσας προς ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. (Ύδρευση Άμφισσας)», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

16.  Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Δελφών, (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή)

17.  Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο τους τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας, κατ’ άρθρα 103 του Ν.3852/2010 και 239-240 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

18.  Έγκριση Κανονισμού Φιλαρμονικών Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

19.  Έγκριση πρότασης για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητές του Δήμου Δελφών, (Εισηγητές: κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, κ. Δημήτριος Τζιβάρας, κ. Ευθύμιος Μαρούτσος)

20.  Παραχώρηση χρήσης γηπέδου Τ.Κ. Χρισσού, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

21.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 464/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών περί λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο Γαλαξίδι, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

22.  Στέγαση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιτέας, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

23.  Ορισμός Επιτροπής καταλληλότητας τριών ακινήτων προς διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για κάλυψη αναγκών του Δήμου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

24.  Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

25.  Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Ι. Γιδογιάννου για το διάστημα από 01.01.2013 έως 31.12.2014, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

26.  Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

27.  Έγκριση Ισολογισμού Δ.Ε.Π.Τ.Α. έτους 2011, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

http://amfissapress.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.