Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών

Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2012 08:32

dimosdelfon_logo

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012, και ώρα 18.00΄ θα πραγματοποιηθεί στην ισόγεια αίθουσα (αίθουσα Νικ. Γιαγτζή) του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Δελφών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διατύπωση γνώμης προς το Κ.Α.Σ., όσον αφορά στις χρήσεις γης εντός της Β΄ Ζώνης Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

  2. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας, (Εισηγήτρια: κ. Μαίρη Καπαρέλη, Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών)

  3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Ευθυμίας Γιδογιάννου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

  4. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Χρήστου Μαχαιρά, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

  5. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Λουκίας Μοσκαχλαϊδή, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

  6. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Νικολάου Μάμα, (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

  7. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Ανδρέα Μιχαλόπουλου, (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

  8. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Ιωάννη Αναστασόπουλου, (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

  9. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Λουίζας Νικολοπούλου, (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

10.  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Κωνσταντίνου Παπαβιέρου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

11.  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Νικολάου Σέββα, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

12.  Παροχή συναίνεσης για την υποβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου παρ. Γ5.1 του Ν. 4093/2012, αίτησης πρώτον επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, που βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Δελφών «Οι Αμφικτυονίες» ως καθολικό διάδοχο της Δ.Ε.Μ.Δ.Β.Α.Γ. από το Τ.Π.Δ. για οκτώ (8) έτη από τη λήξη της και δεύτερον για χορήγηση περιόδου χάριτος του ανωτέρω δανείου για τρία (3) έτη, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

13.  Παροχή συναίνεσης ως εγγυητής Δήμος για την υποβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου παρ. Γ5.1 του Ν. 4093/2012, αίτησης πρώτον επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής των δύο δανείων, που έχει λάβει η υπό εκκαθάριση «Αναπτυξιακή Δεσφίνας Δ.Ε.» για οκτώ (8) έτη από τη λήξη της και δεύτερον για χορήγηση περιόδου χάριτος των ανωτέρω δανείων για τρία (3) έτη, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

14.  Λήψη Απόφασης για υποβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου παρ. Γ5.1 του Ν. 4093/2012, αίτησης πρώτον επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων, που έχει λάβει ο Δήμος μας, ως καθολικός διάδοχος των πρώην Καποδιστριακών Δήμων, από το Τ.Π.Δ., για οκτώ (8) έτη από τη λήξη τους και δεύτερον για χορήγηση περιόδου χάριτος των ανωτέρω δανείων για τρία (3) έτη, (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

15.  Διαγραφή χρεώσεων ύδρευσης – αποχέτευσης σε δημότες στις Δ.Ε. Ιτέας και Καλλιέων, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

16.  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Μοιραλιώτη Αρίστο, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

17.  Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωθέντων προστίμων από τέλη λατομείου της εταιρίας Γεώργιος Θ. Μπαρτσώτας & Σια Ο.Ε., (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

18.  Διαγραφή βεβαιωμένων χρεών από τέλη παρεπιδημούντων έτους 1996 της εταιρείας «Ολυμπία Α.Ε. Ξ.Τ.Ε. Επιχειρήσεις Α.Ε.», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

19.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

20.  Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 297/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

21.  Λήψη Απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση υποθαλάσσιου αγωγού λυμάτων Ιτέας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

22.  Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση διαδικασίας του έργου «Ύδρευση Άμφισσας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

23.  Λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου ¨Χρ. Καμπεράκης¨», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

24.  Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ασφαλτόστρωσης στο προαύλιο του Γυμνασίου», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

25.  Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης περιφερειακού δρόμου Δροσοχωρίου», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

26.  Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων» , (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

27.  Έγκριση – Παραλαβή Μελέτης και λήψη απόφασης για διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Διυλιστηρίων Νερού» , (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

28.  Παραχώρηση αιθουσών του Γυμνασίου Πολυδρόσου για τη λειτουργία παραρτήματος του Ι.Ε.Κ. Άμφισσας, (Εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη- Σεγδίτσα, Πρόεδρος της Επιτροπής)

29.  Ορισμός δύο πολιτών ως μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Νικολάου Γιαγτζή για το διάστημα από 01.01.2013 έως 31.12.2013, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

30.  Έγκριση Κανονισμού Φιλαρμονικών Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

31.  Παροχή βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντες του Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδότημα) Νικολάου Μάμα, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)

32.  Περί έγκρισης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος  στην  Τοπική Κοινότητα Καλοσκοπής μετά από διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

33.  Περί έγκρισης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος  στην  Τοπική Κοινότητα  Αποστολιά  μετά από διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

34.  Έγκριση πρόσληψης Γυμναστών (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση εγκριθέντων προγραμμάτων «Άθληση για όλους» (ΠΑγΟ) περιόδου 2012-2013, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

35.  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η. Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

36.  Τοποθέτηση ποιμνίων στους χειμερινούς βοσκοτόπους της Δημοτικής Ενότητας Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

37.  Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 70 Ν.3852/2010 για το Λαογραφικό Μουσείο Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)

38.  Απολογισμός 2011-2012 Επιτροπής Ε.Σ.Π.Σ. και προτάσεις, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λυριτζής, Πρόεδρος της Επιτροπής)

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

 

http://amfissapress.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.