Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών

 26 Μαρτίου 2013
dimosdelfon_logo

Στις 29 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Νικ. Γιαγτζή του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δελφών με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Υπενθυμίζουμε πως οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δελφών μεταδίδονται ζωντανά από το AmfissaPressRadio

 1. Θέματα λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Ιτέας, (Εισάγεται κατόπιν αιτήσεως δημοτών, κατ’ άρθρο 5 παρ. 6 του Κανονισμού Δ.Σ.)

 2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (Ι.Δ.Ο.Χ.) για το έτος 2013, (Εισηγήτρια: κ. Μαίρη Καπαρέλη, Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών)

 3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (κληροδοτήματος) Ε. Γιδογιάννου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 4. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (κληροδοτήματος) Λ. Μοσκαχλαϊδή, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 5. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (κληροδοτήματος) Κ. Παπαβιέρου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 6. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (κληροδοτήματος) Χρ. Μαχαιρά, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 7. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του θερινού βοσκοτόπου «Αργοστήλια» της Τ.Κ. Δροσοχωρίου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 8. Έγκριση μίσθωσης κτηριακού χώρου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας, (Εισηγήτρια: κ. Αθανασία Παρασκευοπούλου, Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 9. Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 55/2012 και 188/2012 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών περί απευθείας αγοράς ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)

 10. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος & αντίστοιχη αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2013, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

 11. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Δεσφίνας Ν. Φωκίδας, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 12. Έγκριση τευχών δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ιτέας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών), (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 13. Έγκριση Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής της Πράξης με τίτλο: «Λειτουργική Ενοποίηση Υφισταμένων Πληροφορικών Συστημάτων (Υποδομές ΤΠΕ και Εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Δελφών στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 14. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου όπισθεν Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Γαλαξιδίου και έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 15. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Δυτικού Συνοικισμού Ιτέας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Ύδρευση Άμφισσας”, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 17. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση του έργου “Ύδρευση Άμφισσας”, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 18. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «Οι Αμφικτυονίες», (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Πρόεδρος της Επιχείρησης)

 19. Λήψη απόφασης σε σχέση με πιθανές επιφανειακές εξορύξεις βωξίτη στη θέση «Αλεφαντάκια» της Τ.Κ. Καστελλίων, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

 20. Διορισμός (αντικατάσταση) μελών Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Μαρούτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής)

 21. Ενημέρωση περί της καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γουργουρής, Πρόεδρος του Ταμείου)

 22. Αναπροσαρμογή προστίμων του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης, (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

 23. Έγκριση αίτησης της κ. Αθανασίας Κουτσοβέλη περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή της Τ.Κ. Καστελλίων για εγκατάσταση κινητής καντίνας, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

 24. Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

 25. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37/18.02.2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Ιτέας”, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 26. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44/18.02.2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Συμμετοχής στην Περιφερειακή Ένωση Θερμαλισμού κλπ”, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τοπική επέτειο της απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

 28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εορτασμού  ιστορικής επετείου της 8ης  Μαΐου 1821 στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

 29. Περί καθορισμού θέσεων και αμοιβής υδρονομέων στις Τοπικές Κοινότητες Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας της Δ.Ε. Γραβιάς για την αρδευτική περίοδο 2013, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

 30. Περί έγκρισης εκμίσθωσης χώρου στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς για την τέλεση της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως έτους 2013, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

 31. Περί καθορισμού βοσκησίμων εκτάσεων περιφέρειας Δ.Ε. Γραβιάς για το έτος 2013, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

 32. Περί έγκρισης εκμίσθωσης βοσκοτόπων περιφέρειας Δ.Ε. Γραβιάς για τη θερινή περίοδο έτους 2013, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

 33. Χαρακτηρισμός δρόμων ως τμημάτων του Επαρχιακού Δικτύου Νομού Φωκίδας, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

http://amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.