Αρχίζει η κατασκευή του εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στην Μαριολάτα Φωκίδας

  Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013 19:16

  Λένα Παρασκευά

ΜΑΡΙΙΟΛΑΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης και έναρξη κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Μαριολάτας».

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 431.730,00 €, ενώ το τελικό ποσό της σύμβασης, που επιτεύχθηκε ύστερα από την διαδικασία δημοπράτησης που προηγήθηκε, ανέρχεται σε 241.053,79 € με Φ.Π.Α. (μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,17%). Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες (180 ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης που πραγματοποιήθηκε την 16η/04/2013 μεταξύ του Δημάρχου Δελφών κ. Νικολάου Δ. Φουσέκη και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας «Κ/ΞΙΑ Δενδρής Νικόλαος-Καραγκούνης Κωνσταντίνος». Πρόκειται για ένα σημαντικότατο έργο που θα επιλύσει τα μακροχρόνια προβλήματα υδροδότησής της Τοπικής Κοινότητας Μαριολάτας με την κατασκευή εξωτερικού δικτύου μήκους 3.685 μέτρων και την κατασκευή δεξαμενής όγκου 65 m3. Σημειώνεται ότι μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών κατασκευής του έργου ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησής του για διάστημα 15 μηνών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με συντονισμένες ενέργειες και σε δύσκολες εποχές για την ένταξη τέτοιων έργων ο Δήμος εξασφάλισε τις απαραίτητες πιστώσεις για την χρηματοδότηση του έργου από το Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕΠ 2012ΕΠ05680010 και κωδικό ΟΠΣ 216753.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νίκος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:

«Επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι είναι πρώτιστη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής η ολοκλήρωση των απαραίτητων Δημοτικών δικτύων κοινής ωφέλειας σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας καθώς και η διαρκής βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών.

Με την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης και της δεξαμενής στην Μαριολάτα, αντιμετωπίζεται ένα χρόνιο πρόβλημα και αίτημα της περιοχής που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία τους και την συνολική αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Συγχαίρω τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς συναδέλφους μου για την συνεργασία τους στην ανάδειξη, ωρίμανση και χρηματοδότηση του έργου καθώς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συνέβαλλαν στην ομαλή πορεία του έως την συμβασιοποίησή του».

Από το Γραφείο Τύπου

Lamiastar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.