Αναπτυξιακό Συνέδρ ιο Περ ιφέρ ειας Στερ εάς Ε λλάδας για τη ν νέα Πρ ογρ αμματική Περ ίοδο 2014 -2020

 page_nom_fthiotidas_arxiki_a

Καμένα Βούρλα, Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Ξενοδοχείο Galini Wellness Spa & Resort

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

09:30 – 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές

«Η στρατηγική της νέας περιόδου 2014-2020», κ. Αθανάσιος Σκορδάς,

Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων10.00 – 11.00 .

Εισήγηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχου Περγαντά.

«Η εξειδίκευση της στρατηγικής της νέας προγραμματικής περιόδου», κ.

Γιώργος Γιαννούσης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ,

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων.

«2η Εγκύκλιος: Σχεδιασμός και κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

2014 -2020», κ. Δημήτρης Ιακωβίδης, Αν/της Προϊστάμενος Ειδικής

Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών

Προγραμμάτων, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων.

«Στρατηγικές Ιδιωτικές Επενδύσεις στο πλαίσιο της αναπτυξιακής

στρατηγικής της χώρας», κ. Πέτρος Σελέκος, Γενικός Γραμματέας

Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείου Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

«Παρουσίαση των βασικών σημείων των θέσεων της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και

προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 (Position Paper)

και ειδικότερα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», κ. Γεώργιος

Περουλάκης, κα Ελίτσα Δαλαμπούρα, DG Regio Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013», κα Κατερίνα Τσολακίδη, στέλεχος

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης της

Ελλάδας, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο

2014-2020», κα Εμμανουέλα Κουρούση, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας

Συντονισμού ΕΚΤ, Υπουργείου Εργασίας.

11.00 – 13.15

«Το Περιβάλλον στην νέα Προγραμματική Περίοδο», κα Ελένη

Τριανταφύλλου, στέλεχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Αναπτυξιακό Συνέδρ ιο

Περ ιφέρ ειας Στερ εάς Ε λλάδας

για τη ν νέα Πρ ογρ αμματική Περ ίοδο 2014 -2020

Καμένα Βούρλα, Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Ξενοδοχείο Galini Wellness Spa & Resort

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σελίδα 2 από 2

«Ο πολιτισμός ως u963 στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στο πλαίσιο της νέας

Προγραμματικής Περιόδου», κ. Παναγιώτης Νταής, Προϊστάμενος Ειδικής

Υπηρεσίας Πολιτισμού.

«Παρουσίαση Συμπερασμάτων της Συνάντησης Εργασίας για την

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την

νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», Καθ. Νίκος Κομνηνός,

Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

13.15 – 14.30 Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις

14.30 – 15.30 Ελαφρύ Γεύμα

«Πρωτογενής Τομέας & Καινοτομία», κ. Στέλιος Ροζάκης, Αν. Καθηγητής

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &

Ανάπτυξης.

«Επιχειρηματικότητα και απασχόληση στην Στερεά Ελλάδα –

Χρηματοδοτικά Μέσα», κ. Παντελής Κούκος Πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ

(Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ).

«Ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων – η περίπτωση της KIMATICA», κ.

Βασίλης Στιβακτάκης, Υπεύθυνος Ανάπτυξης, KIMATICA Ltd, World class

solutions provider in Telecom Industry.

«Δίκτυο Μεταφορών – Logistics : Μοχλός Ανάπτυξης», κ. Κώστας Αντωνίου,

Επ. Καθηγητής ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

15.30 – 17.00

«Η Εδαφική Ανάπτυξη και ο σχεδιασμός των νέων Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων 2014-2020», κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Α.Π.Θ.

17:00 Κλείσιμο – Συμπεράσματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.