ΙΚΑ – Λειτουργία Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. στην Άμφισσα

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη εξομάλυνση της λειτουργίας τους πανελλαδικά, με την σύσταση Υγειονομικών Επιτροπών σε περισσότερους νομούς.

Κατόπιν τούτου, γνωστοποιείται ότι μετά από σχετική απόφασή της, από 30/5/2013 θα λειτουργεί στην Άμφισσα Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., με όλες τις ειδικότητες. Η νέα αυτή Υγειονομική Επιτροπή, θα δώσει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών του Νομού Φωκίδας, οι οποίοι μέχρι τώρα μετέβαιναν στη Λαμία, προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια εκεί Υγειονομική Επιτροπή.

Επισημαίνεται, ότι το ΚΕ.Π.Α. είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση αναπηρίας.

Έργο των υγειονομικών επιτροπών είναι ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας, ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑμεΑ, καθώς και ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται σχετική γνωμάτευση και τις οποίες δικαιούνται από την Πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

amfissapress.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.