4 Νέα έργα για την Φωκίδα, ψήφισε το περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς

  Τρίτη, 28 Μαΐου 2013 19:02

amfissa

ΑΜΦΙΣΣΑ

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας η ένταξη τεσσάρων νέων έργων και η διαγραφή δυο, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων.

Τα έργα τα οποία εντάσσονται είναι:

Προμήθεια ερπιστριοφόρου εκσκαφέα και GCB φορτωτή εκσκαφέα προϋπολογισμού 24.600,00€.
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη της τοπικής ποικιλίας της Ελιάς – Γιορτή Ελιάς προϋπολογισμού 12.393,00€
Δημιουργία έντυπης και ηλεκτρονικής προβολής της τοπικής ποικιλίας της Ελιάς, προϋπολογισμού 16.593,00€
Τουριστική προβολή και προώθηση τουριστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής νήσου Τριζονίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή προϋπολογισμού 15.707,00€.

Τα παραπάνω έργα ανάδειξης και προβολής είναι ενταγμένα στο LEADER.

Τα δυο έργα που διαγράφονται από το πρόγραμμα είναι:

Η τουριστική προβολή 2013 προϋπολογισμού 20.000,00€ και
Η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 25.000,00€

Τα έργα αυτά θα επανενταχθούν όταν πληρωθούν τα παραπάνω από το LEADER.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Αρνητικά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Χρονάς Αναστάσιος, Ντούρου Σοφία – Ιωάννα και Γκικόπουλος Γιώργος. Λευκό ψήφισε ο Καρακικές Σεραφείμ ενώ απείχε ο Στουπής Νικόλαος.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ

Lamiastar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.